Nieuws

Datum: woensdag 22 mei 2013

Leenvoorwaarden midden- en kleinbedrijf door banken verder aangescherpt

De helft van de banken in Nederland heeft de leenvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt.

Risicoperceptie

De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn de belangrijkste verklaring van de aanscherping van de leenvoorwaarden. Tegelijkertijd rapporteert een ruime meerderheid van de banken (83%) dat de vraag naar krediet door het mkb is afgenomen, zo meldt De Nederlandsche Bank vandaag.

Acceptatiecriteria

De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het mkb. Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote ondernemingen, maar voor de kleine en middelgrote bedrijven deed ongeveer de helft dat.

Midden- en kleinbedrijf

In het tweede kwartaal van 2013 verwacht zo'n 30% van de Nederlandse banken hun acceptatiecriteria voor leningen aan het bedrijfsleven aan te scherpen, vooral bij leningen aan het midden- en kleinbedrijf.

Bedrijfskredietverlening

Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de aanscherping van de leenvoorwaarden. Ten eerste rapporteert tweederde van het bankwezen dat de risicoperceptie ten aanzien van bedrijfskredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf in het eerste kwartaal van 2013 is toegenomen.

Risico's

Hierbij gaat het om risico's ten aanzien van de algemene economische bedrijvigheid, de vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming en risico met betrekking tot het vereiste onderpand.

Kosten

Daarnaast rapporteert de helft van het bankwezen dat ook de kosten die verband houden met de vermogenspositie aanleiding zijn geweest om de leenvoorwaarden voor het mkb aan te scherpen.  

Vraag bedrijfskrediet

Banken namen in het eerste kwartaal van 2013, naar eigen zeggen, een daling waar van de totale vraag naar bedrijfskrediet. Vooral bij de leningen aan het mkb werd een afname gemeld.

Dalende financieringsbehoefte

Als oorzaken van de vraagdaling noemen de banken vooral een dalende financierings­behoefte voor zowel vaste investeringen als voor fusies/‌overnames en herstructurering van de onderneming. Een derde deel van de banken verwacht in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet.

Bron: Plein +

Naar overzicht

Meer weten?

Rom Ellenbroek

0541-512485
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Leenvoorwaarden midden- en kleinbedrijf door banken verder aangescherpt

(1802x gelezen) | bedrijfskredieten,leenvoorwaarden,krediet,leningen mkb