Nieuws

Datum: donderdag 16 mei 2013

Gebruik rittenregistratie van partner voor eigen bewijs

Wie wil aantonen dat hij met de auto van de zaak minder dan 500 privékilometers heeft gereden, kan ook gebruik maken van de kilometeradministratie van zijn partner als hij met de auto van die partner privékilometers rijdt.

Hof Den Haag

Hof Den Haag keurde deze aanlevering van bewijs goed in de volgende zaak. Een man was in bezwaar gegaan tegen twee punten waarop de inspecteur was afgeweken van zijn aangifte inkomstenbelasting 2002.

Bijtelling privégebruik

Het betrof het weigeren van de aftrek voor scholingsuitgaven en de toepassing van de bijtelling privégebruik auto van de zaak (tegenwoordig loopt deze bijtelling via de loonbelasting). De man slaagde er niet in te bewijzen dat hij voldoende scholingsuitgaven had gemaakt om boven de drempel uit te komen. Hij beschikte namelijk niet over voldoende bonnen die duidelijk inzage in de kosten gaven.

Auto van de zaak

De man had meer succes met zijn beroep tegen de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Hij had zelf een rittenregistratie bijgehouden van zijn zakelijke ritten en stelde dat hij voor privéritten de auto van zijn vrouw gebruikte.

Kilometeradministratie

Hij verwees daarom naar de kilometeradministratie van zijn vrouw. De inspecteur had zijn twijfels over deze kilometeradministratie, maar kon het hof niet overtuigen. Het hof vond dat de man voldoende had bewezen dat hij in 2002 minder dan 500 privékilometers had gereden, zodat geen bijtelling moest plaatsvinden.

Proceskostenvergoeding

Hoewel het hof het beroep van de man gegrond verklaarde, wees het hem geen proceskostenvergoeding toe. De man had deze vergoeding namelijk niet aangevraagd. In plaats daarvan had hij een vergoeding gevraagd voor immateriële schade door overschrijding van de redelijke termijn.

Immateriële schade

Het hof oordeelde echter dat gezien de omstandigheden de redelijke termijn niet was overschreden. De man kwam daarom ook niet in aanmerking voor een vergoeding van immateriële schade.

 Bron: Taxence

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Gebruik rittenregistratie van partner voor eigen bewijs

(34574x gelezen) | rittenregistratie,kilometeradministratie,auto van de zaak,bijtelling,privékilometers