Nieuws

Datum: donderdag 11 april 2013

Wat als het kind van je werknemer langdurig ziek is

Hoe ga je om met een werknemer die een langdurig ziek kind of zieke partner heeft? Voorkom gekunstelde constructies.

Werkgerelateerde vraagstukken

Wanneer je te maken hebt met een zieke partner of een ziek kind drukt dat een zwaar stempel op gezin en maatschappelijk leven. Hoewel gelukkig niet alledaags, komt het regelmatig voor dat een leidinggevende zich geconfronteerd ziet met de werkgerelateerde vraagstukken hieromtrent. Welke mogelijkheden heb je om zowel het zakelijk belang als dat van de werknemer te dienen?

Ziekteverlof

Wanneer een werknemer met het verzoek komt om bij ziekte meer tijd met kind of partner te besteden, weet een werkgever vaak niet wat er wel of niet kan en mag. Er wordt meestal ziekteverlof toegekend om de wens tot afwezigheid of minder inzetbaarheid in te willigen.

Balans zoeken

Met de terugtrekkende rol van de overheid staat de werkgever er (financieel) alleen voor. Wat is een optimale balans tussen een empathische houding en een zakelijke benadering?

Gekunstelde constructies voorkomen

Het toekennen van ziekteverlof, terwijl daar formeel geen sprake van is, vormt niet de juiste insteek. Een eerste aanzet naar een optimale oplossing is een gesprek tussen werkgever en werknemer vanuit mogelijkheden en middelen. Binnen het huidig economisch kader is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdelijk de arbeidsovereenkomst aan te passen en de werknemer een part-time contract te geven.

Financiële consequenties

Dit heeft uiteraard financiële consequenties voor de betreffende werknemer. Die zijn in overleg met de financiële afdeling van de organisatie of externe hulp op te lossen, bijvoorbeeld door met de bank van de werknemer in gesprek te gaan over de hypothecaire aflossing.

Hypotheekverstrekker

Wanneer de werknemer met ruggensteun van zijn werkgever aanklopt bij de hypotheekverstrekker, is er de mogelijkheid om de betaling van hypotheek en rente tijdelijk stop te zetten. In plaats daarvan stort de werknemer het deel van de aflossing dat hij kan missen op een spaarrekening. Zo bereik je in één klap drie doelen:

  • De werknemer voelt zich gehoord en krijgt de tijd voor zorg en aandacht voor zichzelf en familie
  • Samen met de werknemer werk je aan een optimale werk-/privé-balans met duurzame inzetbaarheid als doel
  • De werknemer zal je dankbaar zijn voor de heldere afspraak. Die dient periodiek te worden geëvalueerd en kan waar nodig worden aangepast


Betrokken blijven

Het effect van een dialoog en oplossingsgerichte aanpak is dat er geen gekunstelde constructies ontstaan en dat de werknemer betrokken blijft bij de organisatie. Werken maakt immers deel uit van het normale leven.

Gesprekspartner

Het kan 'verlichting' bieden wanneer de meeste tijd en energie gaat naar een zeer vervelende en onontkoombare privé-situatie. Een goede gesprekspartner in dit soort situaties is Stichting Zorgen Zonder Zorgen, die steun biedt wanneer een gezinslid (bij Stichting Zzz betreft het kinderen) langdurig ziek is.

 Bron: MT

Naar overzicht

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wat als het kind van je werknemer langdurig ziek is

(2093x gelezen) | personeelsadviseur,zieke werknemer,inzetbaarheid werknemers,ziekte