Nieuws

Datum: dinsdag 16 april 2013

Vanaf 1 mei subsidie voor energie-innovatie open

Glastuinbouwbedrijven die willen investeren in energie-innovaties om het gebruik van fossiele energie aanzienlijk te verlagen kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen.

Marktintroductie 

In 2013 is er één openstelling van de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) en deze is van 1 mei tot en met 14 juni.

Duurzame energie

De subsidie is voor investeringen in een duurzaam energiesysteem waardoor het energieverbruik omlaag gaat en de uitstoot van CO2 wordt verminderd. Investeringen voor 'Het Nieuwe Telen' zijn bijvoorbeeld subsidiabel.

Investering

Hierbij bestaat de investering in elk geval uit een installatie voor buitenluchtaanzuiging en een installatie voor luchtbeweging in combinatie met een tweede beweegbaar energiescherm.

Semi-gesloten teeltsystemen

Er wordt dit jaar geen subsidie meer verstrekt voor semi-gesloten teeltsystemen met een koelcapaciteit over het hele bedrijf gemeten van boven de 70W/M2. Met deze systemen is inmiddels voldoende ervaring opgedaan.

Kas als energiebron

De MEI-regeling is onderdeel van het programma 'Kas als Energiebron'. In het kader hiervan stelt het ministerie van Economische Zaken in totaal € 9 miljoen beschikbaar: € 5,5 miljoen voor semi-gesloten kassystemen en € 3,5 miljoen voor overige energiesystemen

Beoordelingscriteria

Een commissie beoordeelt de projectplan voor energie-innovatie op een aantal criteria. Bijvoorbeeld op reductie van de CO2-uitstoot en vermindering van het gebruik van primaire energie. Daarna adviseert de commissie de staatssecretaris van EZ over welke projecten per categorie het eerst in aanmerking moeten komen voor subsidie.

 Bron: Plein +

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Vanaf 1 mei subsidie voor energie-innovatie open

(1743x gelezen) | innovatiebox,subsidies,innovatie,Subsidieadviseurs