Nieuws

Datum: vrijdag 19 april 2013

Regels tablets met 7"+scherm versoepeld

Door aanpassingen die de staatssecretaris van Financiën mogelijk wil doorvoeren in de werkkostenregeling, kunnen ook tablets met een display groter dan 7" fiscaal onbelast verstrekt worden.

Versoepeling

Weekers heeft een kleine versoepeling ten aanzien van deze tablets gesuggereerd. De apparaten moeten dan wel noodzakelijk zijn voor het werk van de belastingplichtige.

Loonheffing

Volgens de huidige regeling moeten er over tablets met een scherm groter dan 7" loonheffing aan de Belastingdienst betaald worden, omdat deze als een computer worden gezien, behalve als het apparaat voor meer dan 90 procent zakelijk wordt gebruikt.

Communicatiemiddel

Tablets met kleinere schermen worden gezien als communicatiemiddel waarover geen loonheffing is verschuldigd. Deze apparaten dienen dan wel minimaal 10 procent zakelijk worden gebruikt.

Beeldscherm

Weekers wil de regels versoepelen. Het criterium op de grootte van het beeldscherm van een tablet komt te vervallen en ook de vraag of de tablet mede wordt ingezet voor privédoeleinden zou geen rol meer moeten spelen.

Paperless bedrijfsmodel

De enige regel die volgens de staatsecretaris relevant is, is de vraag of een tablet noodzakelijk is voor de werknemer bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Bedrijven die bijvoorbeeld willen overstappen naar een paperless bedrijfsmodel zouden door dit 'noodzakelijkheidscriterium' de loonheffing niet over de verstrekte tablets moeten betalen.

Functionaliteit

Weekers vindt dat de huidige criteria die door de Belastingdienst (en de wettelijke regelingen) voor moderne apparatuur als tablets en smartphones gesteld worden, in de praktijk achterhaald zijn, omdat deze apparatuur steeds meer functionaliteit en mogelijkheden delen.

Onderscheid

Het is volgens de staatssecretaris niet meer van deze tijd het onderscheid tussen een telefoon en een computer puur te laten afhangen van de schermgrootte. Als een tablet groter dan 7" noodzakelijk is voor de werkzaamheden, krijgt de werkgever de kans om dit te bewijzen. Wordt dit bewijs gehonoreerd, dan hoeft de werknemer de tablet niet meer voor 90 procent zakelijk te gebruiken om voor onbelaste vergoeding in aanmerking te komen.

Internetconsultatie

Of het zover komt, moeten wij afwachten. Eerst vindt er een internetconsultatie plaats. De uitkomsten hiervan zullen verwerkt worden in voorstellen tot aanpassing van de werkkostenregeling. Een en ander kan er toe leiden dat de huidige werkkostenruimte (1,5 procent ) neerwaarts wordt bijgesteld.

 Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Verwante artikelen

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Regels tablets met 7"+scherm versoepeld

(1815x gelezen) | werkkostenregeling,onkostenvergoeding,WKR,forfait