Nieuws

Datum: dinsdag 5 maart 2013

Werkgeversheffing voor hoge inkomens ook volgend jaar

De dit jaar geïntroduceerde werkgeversheffing voor hoge inkomens wordt in 2014 gecontinueerd. Dit is een van de maatregelen in een aanvullend bezuinigingspakket van € 4,3 miljard waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Bezuinigingspakket

Voor 2014 zijn extra budgettaire maatregelen volgens het kabinet onvermijdelijk. De ministerraad heeft ingestemd met een aanvullend bezuinigingspakket dat in 2014 in moet gaan. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

  • Het bevriezen van belastingschijven en heffingskortingen
  • De dit jaar geïntroduceerde werkgeversheffing voor hoge inkomens wordt in 2014 gecontinueerd (€ 500 miljoen)
  • Geld dat gereserveerd was voor lastenverlichting voor bedrijven (ter compensatie van vergroeningsmaatregelen) wordt ingezet om het begrotingstekort terug te dringen (€ 640 miljoen)
  • Een extra jaar nullijn voor rijksambtenaren
  • Ook komt er geen inflatiecorrectie voor prijsgevoelige overheidsuitgaven (€ 700 miljoen)

Koopkrachtpakket

Het kabinet reserveert jaarlijks € 300 miljoen om het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen te beperken (koopkrachtpakket). Ook is er in 2014 € 500 miljoen beschikbaar voor een investeringspakket dat de economie moet aanjagen.

Begrotingstekort

Dit alles leidt ertoe dat het begrotingstekort (EMU-saldo) in 2014 en verder weer binnen de Europese grens van 3% van het bruto binnenlands product (bbp) komt.

 Bron: Plein +

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Werkgeversheffing voor hoge inkomens ook volgend jaar

(1977x gelezen) | koopkracht,inflatie,Werkgeversheffing,Hoge inkomens,bezuinigingspakket