Nieuws

Datum: maandag 25 maart 2013

Weekers wil weten wat u vindt van de WKR

Via een internetconsultatie onder het bedrijfsleven en fiscale adviseurs wil staatssecretaris Weekers van Financiën peilen of er een breed draagvlak bestaat voor verdere verbetering en vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR).

Aan het werk met de werkkostenregeling

In de verkenning 'Aan het werk met de werkkostenregeling' die hij aan de Tweede Kamer stuurde, worden hiervoor opties geschetst. Weekers vindt het van belang dat de aanpassingen van de werkkostenregeling een breed draagvlak hebben.

Vrijheid, maar vervallen van zekerheid

"De introductie van een open norm als het noodzakelijkheidscriterium betekent een majeure wijziging van het loonbegrip. Aan de ene kant biedt het veel vrijheid aan de werkgever, tegelijkertijd vervalt de zekerheid die gedetailleerd omschreven vrijstellingen bieden," aldus Weekers.

Noodzakelijkheidscriterium

Vereenvoudiging op basis van een noodzakelijkheidscriterium is het belangrijkste uitgangspunt in de verkenning. De staatssecretaris: "Dit betekent dat een werkgever de zaken die zijn werknemers nodig hebben voor hun werk, voortaan volledig onbelast mag vergoeden. De basisregels gelden dan voor iedereen, maar het is meteen duidelijk dat dit bij een tuinman om andere spullen gaat dan bij een accountant."

Voorziening noodzakelijk

De vraag of die zaken ook privé gebruikt kunnen worden, wat op dit moment vaak bepalend is voor de vraag of en in welke mate sprake is van belastbaar loon, speelt onder het noodzakelijkheidscriterium niet langer een rol. Van belang is dan of de werkgever van oordeel is dat de voorziening noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden.

Geef uw mening

De staatssecretaris wil een wijziging van het noodzakelijkheidscriterium alleen doorvoeren als daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Daar wil hij met een internetconsultatie achter komen. Individuele ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen binnenkort hier via een internetconsultatie hun inbreng geven.

Concrete voorstellen op Prinsjesdag

Op dit moment past ongeveer 10 tot 15 procent van de werkgevers de WKR toe. De verwachting is dat dit aantal in 2013 nog zal oplopen tot zo'n 20 procent. 'Te weinig', vindt Weekers. 'Dit kan en moet beter.' Weekers wil de resultaten van de consultatie nog vóór de zomer met de Tweede Kamer bespreken, zodat hij op Prinsjesdag met concrete voorstellen kan komen.

Bron: HRpraktijk 

Naar overzicht

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Weekers wil weten wat u vindt van de WKR

(1752x gelezen) | WKR,werkkostenregeling,onkostenvergoeding,noodzakelijkheidscriterium