Nieuws

Datum: donderdag 7 maart 2013

Toelichting Weekers op maatregel tweede lening naast annuïtaire lening

In een brief en een besluit van 28 februari heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de maatregel om naast de annuïtair af te lossen eigenwoningschuld een tweede lening aan te gaan, nader toegelicht.

Eigenwoningschuld

De toelichting leidt niet tot een andere invulling van de maatregel. Het uitgangspunt blijft dat alleen renteaftrek geldt voor een eigenwoningschuld die in ten minste 360 maanden annuïtair wordt afgelost.

Tweede lening

Daarnaast kan een tweede lening worden aangegaan tot maximaal 50% van de waarde van de woning zoals die gold ten tijde van het aangaan van de annuitaïre lening.

Box 3 schuld

Deze tweede lening vormt een box 3 schuld. Hierdoor is de rente verschuldigd terzake van deze lening niet aftrekbaar. De looptijd van de tweede lening is echter ook niet beperkt tot 30 jaar.

Annuïtaire lening

In het besluit zijn voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan om de annuïtaire lening en de tweede lening gescheiden te houden, zodat de renteaftrek van de annuïtaire lening niet ter discussie komt.

Kamerbrief over verduidelijking afspraken koopwoningmarkt

Voorlopig besluit Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld

Bron: Plein +

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Toelichting Weekers op maatregel tweede lening naast annuïtaire lening

(2523x gelezen) | aftrek,lening,eigen woning,eigenwoningschuld