Nieuws

Datum: vrijdag 15 maart 2013

Loonsanctie arbeidsongeschikte werknemer niet terecht

Een werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zowel de werkgever als de werknemer hebben de plicht om er samen alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer snel en verantwoord weer aan het werk kan.

De wet

De wet verbindt expliciete sancties aan het overtreden van de op een werknemer rustende re-integratieverplichtingen, waaronder de mogelijkheid van stopzetting van het loon.

Arbeidsongeschikt

Een werknemer heeft zich op 10 april 2012 ziek gemeld wegens spanningsklachten en is sindsdien arbeidsongeschikt. De werknemer heeft zich conform advies van de bedrijfsarts op 1 september 2013 op het werk gemeld voor de re-integratie, om zich vervolgens per 5 september 2012 weer ziek te melden.

Re-integratieverplichtingen

De werkgever heeft vervolgens in september en oktober 2012 de loondoorbetaling (gedeeltelijk) gestaakt omdat zij van mening was dat de werknemer niet aan haar re-integratieverplichtingen voldeed.

Het UWV

In dat verband heeft de werkgever ook een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV. UWV heeft op 14 november 2012 geoordeeld dat er op dat moment geen benutbare mogelijkheden voor re-integratie bij de werkgever zouden zijn. Hierop heeft de werkgever de salarisbetaling van de werknemer in november 2012 weer hervat.

De werknemer

In dit kort geding vordert de werknemer loon over de maanden september en oktober 2012 en stelt zich in dat verband op het standpunt dat zij wel aan de op haar rustende re-integratieverplichtingen heeft voldaan.

Recht op doorbetaling loon tijdens ziekte

De kantonrechter stelt voorop dat de werknemer op grond van art. 7:629 lid 1 BW in beginsel recht heeft op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan de op haar rustende re-integratieverplichtingen.

De werkgever

Bovendien heeft de opstelling van de werkgever niet bijgedragen aan het herstel van de werknemer. Gebleken is dat de werkgever de werknemer al vanaf het begin van haar arbeidsongeschiktheid onder druk heeft gezet door haar vaak via telefoon en brieven te benaderen en haar daarbij telkens te wijzen op de verplichtingen die zij dient na te leven in het kader van de re-integratie. De loonvordering evenals de daarover gevorderde rente wordt aan werknemer toegewezen.

 Bron: HR praktijk

Naar overzicht

Anderen bekeken

Deel op:

De Jong en Laan - Loonsanctie arbeidsongeschikte werknemer niet terecht

(2058x gelezen) | arbeidsongeschiktheid,personeel & salaris,re-integratie