Nieuws

Datum: woensdag 13 maart 2013

Innovatiebox en forfaitaire regeling

Met ingang van 1 januari 2010 is de innovatiebox ingevoerd. Het doel van de innovatiebox is om innovatief onderzoek van ondernemers te stimuleren.

Tarief van 5%

De winsten die kwalificeren voor de innovatiebox worden effectief belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 5%! De innovatiebox is een Vpb-faciliteit.

Ondernemers tegemoet komen

De praktijk leert dat met name MKB-ondernemingen de advieskosten hoog vinden die gemoeid zijn met de invoering van de innovatiebox. Om die reden laten ze de interessante faciliteit vaak lopen. Om deze ondernemers tegemoet te komen, is er per 1 januari 2013 een forfaitaire regeling ingevoerd. Voor de innovatiebox kan worden gekozen in de vennootschapsbelasting als een belastingplichtige:

  • Zelf immateriële activa ontwikkelt en hiervoor óf een octrooi heeft verkregen óf er is een S&O-verklaring voor afgegeven
  • Inkomen met het activum behaalt, dat voor ten minste 30% het directe gevolg is van de innovatie (het octrooi of de S&O-verklaring)

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Tom Meuleman

06-46098578
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Innovatiebox en forfaitaire regeling

(1870x gelezen) | innovatiebox,WBSO,RDA,forfait,S&O-verklaring