Nieuws

Datum: donderdag 28 februari 2013

Weekers: DGA niet meer dan maximale bijdrage Zvw verschuldigd

Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord op de vraag over hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet betalen als hij meerdere bv's heeft.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Hieruit blijkt dat een DGA niet méér verschuldigd is dan de maximale bijdrage. De DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die bij meerdere eigen bv's een dienstbetrekking heeft, is bij elk van die arbeidsverhoudingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd, rekening houdend met het maximum bijdrageloon (€ 50.853 * 5,65% = € 2873 per jaar).

Maximumbijdrageloon

Na afloop van het jaar vindt aan de DGA een teruggaaf plaats van dat wat boven het maximumbijdrageloon is ingehouden. De Belastingdienst stelt de teruggaaf automatisch bij beschikking vast.

Terugbetaling derde kwartaal

In het algemeen vindt terugbetaling plaats in het derde kwartaal van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is genoten. Bovendien keert de fiscus in het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin het loon is genoten al zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Weekers: DGA niet meer dan maximale bijdrage Zvw verschuldigd

(1873x gelezen) | dga,Zorgverzekeringswet,Bijdrage Zvw