Nieuws

Datum: maandag 4 februari 2013

Wat zijn de gevolgen invoering Wet vereenvoudiging regelingen UWV?

Op 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV ingevoerd. Deze wet bestaat uit een aantal onderdelen. Lees hieronder welke.

Duur opzegtermijn bij ontslag kantonrechter

Een ervan gaat over de duur van de opzegtermijn bij ontslag via de kantonrechter. Vanaf 1 januari 2013 worden de volgende situaties gelijkgetrokken:

  • De opzegtermijn als uw werknemer wordt ontslagen via de kantonrechter.
  • De opzegtermijn als het dienstverband van uw werknemer eindigt met wederzijds goedvinden.

WW-uitkering gaat later in

Dit betekent dat als u uw werknemer via de kantonrechter ontslaat, er niet langer 1 maand wordt afgetrokken van de opzegtermijn die voor hem geldt. De WW-uitkering van uw werknemer gaat daarom later in. Houdt u er dan rekening mee dat de ontslagvergoeding voor uw werknemer voldoende is tot het einde van de opzegtermijn die voor de werknemer geldt. Pas na deze opzegtermijn begint namelijk de betaling door UWV.

Oude regeling

Heeft u het verzoek tot ontbinding van het dienstverband voor 1 januari 2013 ingediend bij de kantonrechter? Dan geldt de oude regeling.

Vaststellen recht op WW

Bij het vaststellen van het recht op WW gaat het UWV nog meer gebruikmaken van de gegevens (gewerkte uren) die zijn aanleverd in de loonaangifteketen. Hierdoor hoeft het UWV de werkgever minder vaak te benaderen voor aanvullende informatie over de dienstverbanden van de (ex-)werknemers.

Efficiencyslag UWV

Het UWV kan door Wet vereenvoudiging regelingen UWV beter gebruikmaken van de gegevens die het UWV al heeft en zo efficiënter werken.

 Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Wat zijn de gevolgen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV?

(1804x gelezen) | ontslag,UWV,Wet vereenvoudiging regelingen UWV