Nieuws

Datum: woensdag 27 februari 2013

Mag je als werkgever werknemers verplichten naar kantoor te komen?

Bij Yahoo in de VS mag je niet meer vanuit huis werken. Alle thuiswerkers wordt verzocht voortaan naar een kantoor van Yahoo te komen. Doen ze dit niet, dan volgt ontslag. Thuiswerken is voor de Yahoo-medewerkers in feite een arbeidsvoorwaarde.

Werkplek werknemer wijzigen

Mag dit zomaar worden afgeschaft? Hoe zit dat in Nederland? Mark Uilhoorn, advocaat bij Uilhoorn & Fritse advocaten: "Afhankelijk van de omstandigheden mag een werkgever de standplaats/werkplek van de werknemer wijzigen.

Arbeidsovereenkomst

Is er geen wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan wordt voor zover sprake is van een wijziging die voor het collectief geldt de onaanvaardbaarheidstoets toegepast.

Dubbel redelijkheidstoets

Dit criterium is strenger dan bij een wijziging in het individuele geval waarbij de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets wordt gehanteerd: in verband met gewijzigde omstandigheden mag een redelijk voorstel van de werkgever redelijkerwijs niet door de werknemer worden afgewezen."

Rechtbank Amsterdam

Uilhoorn illustreert dit met een eerdere uitspraak: Op 11 augustus 2011 (LJN: BT2792) besliste de Rechtbank Amsterdam in een zaak waarbij de standplaats wordt gewijzigd van Rotterdam naar Amsterdam.

Reistijd werkneemster

De werkneemster stelde dat zij met een reistijd wordt geconfronteerd die het ondoenlijk maakt om haar functie met haar privéleven te combineren. Haar echtgenoot heeft een huisartsenpraktijk in de omgeving van Rotterdam, en ze heeft drie zeer jonge kinderen. Verhuizen is ook geen optie.

Thuis werken

De werkneemster is verbaasd dat haar werkgever niet akkoord gaat met een voorstel om gedeeltelijk vanuit huis te werken, terwijl er juist een dergelijke ontwikkeling gaande is: het zogeheten Nieuwe Werken.

Belang teamverband

De rechter oordeelt echter dat de werkgever in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat het van groot belang is dat er vanaf de nieuwe werkplek in teamverband gewerkt moet worden, met het oog op een doorgevoerde reorganisatie.

 Bron: HR Praktijk 

Naar overzicht

Meer weten?

Henk Hansma

0528-262323
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Mag je als werkgever werknemers verplichten naar kantoor te komen?

(2128x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,arbeidsovereenkomst,het nieuwe werken,arbeidsrecht