Nieuws

Datum: woensdag 30 januari 2013

Weekers informeert kamer over inkomenseffecten door Wet uniformering loonbegrip

Staatsecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de inkomenseffecten voor gepensioneerden, militairen en Wajongers door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Wet ULB

De inkomenseffecten van de Wet ULB liggen voor grofweg 79 procent van de huishoudens tussen -1,5 en +1,5 procent. Circa 11 procent van de huishoudens gaat er meer dan 1,5 procent op achteruit, en circa 10 procent gaat er meer dan 1,5 procent op vooruit. De groep die erop achteruit gaat betreft vooral hogere inkomens.

Onduidelijkheid

Over de effecten is onduidelijkheid ontstaan doordat a) een deel van de maatregelen in 2012 is ingegaan, waardoor de effecten van de Wet ULB in 2013 kunnen afwijken van de totale effecten, b) de maatregel stapelt met andere maatregelen uit het begrotingsakkoord, en c) bij ouderen een negatief loonstrookjeseffect kan optreden bij het aanvullende pensioen.

Militairen

Voor de (negatieve) consequenties van de Wet ULB voor militairen geldt dat de minister van Defensie heeft aangegeven dat voor militairen eerst een pakketvergelijking wordt gemaakt, voordat wordt bekeken op welke manier tot een structurele oplossing wordt gekomen. De pakketvergelijking wordt voor de zomer verwacht.

Wajongers

Per saldo is het inkomenseffect van de wet ULB voor deze groep in 2013 licht negatief. Naast het effect van de wet ULB wordt de koopkrachtontwikkeling van Wajongers in 2013 beïnvloed door de afbouw van de dubbele heffingskorting in de sociale zekerheid en een verhoging van de zorgtoeslag. De hogere zorgtoeslag biedt hierbij een compensatie voor de negatieve loonstrookjeseffecten als gevolg van de wet ULB en de afbouw van de dubbele heffingskorting in de sociale zekerheid.

Ouderen

Omdat ouderen geen werkgever hebben en daardoor de inkomensafhankelijke bijdrage zelf moeten afdragen, hebben zij geen voordeel van het afschaffen van de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Zij hebben echter wel nadeel van de hogere belastingtarieven.

Compensatie ouderen 

Hiervoor zijn ter compensatie de ouderenkortingen verhoogd, ook hebben de meeste ouderen voordeel van de grondslagverbreding en tariefsverlaging in de inkomensafhankelijke bijdrage, waardoor deze in 2012 lager uitviel. Dit zorgt voor de meeste ouderen voor een positief inkomenseffect van de wet in 2012.

Totale inkomenseffecten ouderen 

Het resterende effect in 2013 van de wet voor ouderen is veelal negatief. Lage inkomens zijn hierbij ontzien door een verhoging van de ouderenkorting. Doordat heffingskortingen in de loonbelasting veelal worden verrekend met het AOW-pensioen, is deze compensatie niet zichtbaar op het loonstrookje van het aanvullend pensioen.

Loonstrookje 2013 

Omdat het aanvullend pensioen wel wordt afgerekend tegen een hogere belastingtarief, is het loonstrookje per januari 2013 fors negatiever uitgevallen, tot -6 procent bij ouderen. Wanneer wordt gekeken naar de totale inkomenseffecten van de wet, dan zijn deze over het algemeen veel positiever. De totale inkomenseffecten van de Wet uniformering loonbegrip zijn voor de lage inkomens positief en negatief bij ouderen met een (groter) aanvullend pensioen.

Bron: Plein+ 

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Weekers informeert kamer over inkomenseffecten door Wet uniformering loonbegrip

(1873x gelezen) | uniform loonbegrip,loonstrook,Wet Uniformering Loonbegrip