Nieuws

Datum: dinsdag 4 december 2012

Wijizigingen premiekorting arbeidsgehandicapte

Vanaf 1 januari 2013 verandert de premiekorting als u een arbeidsgehandicapte werknemer voor u heeft of laat werken.

Fulltime of parttime

De premiekorting voor arbeidsgehandicapten is vanaf volgend jaar afhankelijk van het aantal uren dat de arbeidsgehandicapte werknemer voor u werkt. Nu maakt het niet uit of de arbeidsgehandicapte werknemer fulltime of parttime werkt. Als de arbeidsgehandicapte werknemer parttime werkt en zijn loon bedraagt meer dan 50 procent van het minimumloon, krijgt de werkgever evenveel premiekorting als voor een fulltime werkende arbeidsgehandicapte werknemer.

Premiekorting vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 geldt een premiekorting van 7.000 euro per jaar bij een werkweek van 36 uur of meer. Bij minder weekuren moet de premiekorting naar rato worden verlaagd.

Voorbeeld

Willemijn werkt 10 uur per week bij ondernemer X. Ondernemer X mag een premiekorting toepassen van 1.944,44 euro (10/36 van € 7.000) per jaar.

Wajonger in dienst

Heeft u een jonggehandicapte in dienst die u vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie), dan gaat de korting voor deze werknemer omhoog naar maximaal 3.500 euro per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Premiekorting bij geen vast aantal uren

Bij werknemers zonder een vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de norm-uren per maand van 156 uur. Bij een vierwekentijdvak deelt u het aantal uren door 144.

Let op

U moet vanaf 2013 de premiekorting toepassen per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak. Ook moet u de gegevens waaruit blijkt dat uw werknemer arbeidsgehandicapt is in uw loonadministratie bewaren.

De Eerste Kamer moet overigens dit voornemen nog aanvaarden.

Bron: HRpraktijk 

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wijzigingen premiekorting arbeidsgehandicapte

(1931x gelezen) | gehandicapten,personeelsadvies