Nieuws

Datum: dinsdag 18 december 2012

Mkb merkt weinig van vermindering administratieve lasten

De druk van overheidsregels en verplichtingen op het bedrijfsleven blijft hoog. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het midden- en kleinbedrijf.

Weinig vermindering administratieve lasten

Het overgrote deel van de ondernemers geeft ook in 2012 aan dat zij in hun bedrijf geen duidelijke effecten ervaren van het gevoerde overheidsbeleid op dit terrein. De Nederlandse overheid voert al langdurig het beleid om de regeldruk van het bedrijfsleven te verminderen. Anno 2012 is 70% van de mkb-ondernemers nog steeds ontevreden, zij merken nog weinig van de vermindering van administratieve lasten.

Lichte toename merkbare effecten

Toch vindt er door de loop van de jaren een lichte toename van merkbare effecten van het gevoerde beleid plaats. In 2012 geeft 10% van de mkb-ondernemers aan dat de effecten van het gevoerde beleid voor vermindering van de administratieve lasten binnen het bedrijf duidelijk merkbaar zijn. In 2010 was dit nog 8% en in 2007 nog slechts 4%.

Kleine bedrijven positiever

In het algemeen blijken de kleine bedrijven in het mkb iets positiever over het gevoerde beleid met betrekking tot de administratieve lasten dan de middelgrote bedrijven. Bedrijven in de financiële sector geven aan dat zij het minst effect van de reductiemaatregelen hebben ervaren.

Belastingaangiften en overbodige bureaucratie

Van alle door de overheid opgelegde informatieverplichtingen vinden de mkb-ondernemers het doen van belastingaangiften en overbodige bureaucratie in zijn algemeenheid het meest ergerlijk. De belastingaangiften en de administratie in het kader van de jaarrekening kosten mkb-ondernemers de meeste tijd.

Geen duidelijk effect merkbaar

Naast de administratieve lasten, spelen ook de toezichtslasten en de dienstverlening een belangrijke rol. Ten aanzien van het beleid van de overheid om de lasten van overheidstoezicht en inspecties te verminderen is volgens bijna de helft (47%) van de ondernemers geen duidelijk effect merkbaar.

Wel een effect merkbaar 

Daartegenover merkt 16% van de mkb-ondernemers wel een duidelijk effect van dit beleid in hun bedrijf. Het meewerken aan controles en toezicht wordt in 2012 ook minder vaak door mkb-ondernemers genoemd als meest ergerlijk verplichting. Uit het onderzoek blijkt verder dat de waardering voor de dienstverlening van de overheid ongeveer op gelijk niveau blijft.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Mkb merkt weinig van vermindering administratieve lasten

(1728x gelezen) | overheidsopdrachten,administratieve lasten,regels