Nieuws

Datum: donderdag 13 december 2012

Ministerie spreekt slechte cijfers pensioenen tegen

Mediaberichten dat de pensioenen in vijftien jaar tot 35 procent zijn verlaagd kloppen niet.

Geen koopkrachtdaling van 30%

Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken woensdag in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Het ministerie erkent dat de pensioenen afgelopen jaren niet zijn meegestegen met de lonen, "maar zelfs dan kan je niet van een koopkrachtdaling spreken van 30 procent".

Gemiddeld loon

De Volkskrant berichtte afgelopen zaterdag op basis van onderzoek van pensioenbeheerder Syntrus Achmea dat de pensioenen zijn verlaagd, doordat pensioenfondsen niet meer uitgaan van het eindloon bij het vaststellen van de hoogte van het pensioen, maar van het gemiddelde loon.

Opbouw

Daar komt bij dat de koppeling met de lonen al een aantal jaar is losgelaten en het kabinet heeft aangekondigd de pensioenopbouw te willen beperken. Het verhogen van de pensioenleeftijd is maar beperkt van invloed om de pijn te verzachten. In de berekening zijn de dreigende pensioenkortingen niet meegenomen, omdat de hoogte nog onduidelijk is. Gepensioneerden krijgen volgens het onderzoek in de toekomst slechts tussen de 50 en 60 procent van hun laatstverdiende loon, terwijl veel mensen rekenen op 70 procent.

Debet aan de situatie

De vergrijzing, potverteren door pensioenfondsen en twee beurscrises kort achter elkaar zijn volgens het onderzoek debet aan de slechte situatie. Daar komt bij dat de premies zijn verhoogd, waardoor het pensioen voor de huidige werkenden duurder is en zij hier minder voor terugkrijgen.

Goed pensioen

Volgens het ministerie wordt het beperken van de opbouw gecompenseerd, doordat de loopbaan van jongeren 'veel langer' zal zijn. "Velen zullen vanaf hun 21e tot hun 67e, 46 jaar lang pensioen kunnen opbouwen. Ook als de maatregelen van het regeerakkoord gerealiseerd zijn, kunnen zij in die tijd een goed pensioen opbouwen", aldus het ministerie.

Onterecht angst

Het ministerie wijst er verder op dat foutieve mediaberichten onterecht 'angst' voeden. "Het is zaak daar serieus mee om te gaan, ook al omdat - mede ingegeven door de moeilijke financiële positie waarin veel pensioenfondsen verkeren - veel deelnemers en gepensioneerden zich terecht zorgen maken over hun pensioen", zo schrijven minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Kamer.

Vertrouwen onder druk

"Het vertrouwen staat onder druk. Ook uit de discussies over bijvoorbeeld de wijze waarop financiële schokken over de generaties worden verdeeld, de 'roep' om meer individuele keuzevrijheid voor werknemers, maar ook rond de positie van zelfstandigen en hun pensioenopbouw leven vragen."

Bron: nu.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Ministerie spreekt slechte cijfers pensioenen tegen

(1707x gelezen) | pensioen,pensioenregeling,pensioenadviseurs