Nieuws

Datum: maandag 10 december 2012

Druk van verzuim komt in 2013 nog meer bij werkgever

De lasten voor de inzetbaarheid van werknemers komen steeds meer bij de werkgever te liggen. Zaak dus om werknemers gezond te houden. De zes belangrijkste ontwikkelingen om rekening mee te houden op een rij.

  • Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt een must. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2013 met een maand omhoog en zal langzaam naar de 67 jaar verschuiven. Werkgevers moeten dit meenemen in hun visie en zorgen dat werknemers langer inzetbaar blijven.
  • Werknemers en werkgevers gaan gevolgen zien van veranderende zorgstelsel. Werknemers gaan vanuit eigen economisch belang een genezingbevorderende interventie uitstellen. Ze gaan bijvoorbeeld niet, of minder vaak, naar de fysiotherapeut wanneer dit betekent dat zij hiervoor moeten betalen.  De behoefte aan inzicht welke zorgaanbieder het beste resultaat levert wordt essentieel voor de werkgever. Daarnaast zal de werkgever steeds vaker worden aangesproken op zijn bereidwilligheid om een bijdrage te doen aan individuele kosten die zijn werknemer moet maken voor adequate zorg.
  • Ziektepreventie komt hoger op de agenda te staan bij werkgevers. In de praktijk zal dit zich vanwege privacy-gronden beperken tot het inspireren van de werknemer op het gebied van een gezonde levensstijl. De HR-cyclus moet hier beslist deel uitmaken. Preventie zit niet alleen in het snel onderkennen van directe gezondheidsrisico's, zoals een hoge bloeddruk, maar ook in het bewustmaken van bijvoorbeeld de passendheid van iemands functie. Hierdoor voorkom je dat een werknemer te lang op de verkeerde plek blijft zitten, wat indirecte gezondheidsrisico's met zich meedraagt. Dit fenomeen zal leiden tot meer conflicten tussen leidinggevenden en medewerker.
  • Werkgevers gaan zich vaker geconfronteerd zien met werknemers die meer willen werken, omdat hun partner geen baan meer heeft. Ook neemt het aantal werknemers met verschillende werkgevers toe om de inkomsten op peil te houden en ook om de risico's te spreiden.
  • Het versoepeld ontslagrecht leidt de eerstkomende jaren tot meer burn-out gevallen en meer arbeidsconflicten in relatie tot gezondheidsklachten.
  • Het gebruik van social media (facebook, hyves, twitter en skype) gaat een steeds grotere rol spelen bij de (verzuim)begeleiding en bij begeleiding van het UWV.

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Druk van verzuim komt in 2013 nog meer bij werkgever

(1776x gelezen) | personeelsadviseur,personeelsbeleid,verzuimboete