Nieuws

Datum: woensdag 7 november 2012

Wat kost ontslag in 2014?

Was in het Lenteakkoord nog afgesproken dat werkgevers straks medewerkers kunnen ontslaan zonder dat ze vooraf toestemming hoeven te vragen bij het UWV, in het Regeerakkoord is het juist andersom.

Ontslagvergoeding

De parallelle route via de kantonrechter vervalt. Als ontslagvergoeding gaat maximaal een half maandsalaris per dienstjaar gelden, met een grens van 75.000 euro.

Rechter

Een ontslagen werknemer kan zich tot de rechter wenden. Die zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de criteria die het UWV toepast voor een werkgever.

Vergoeding

Als de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een vergoeding toekennen. Als de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.

Ontslagvergoedingen nu en straks

In onderstaande tabel vindt u een vergelijking tussen de huidige ontslagvergoeding en de toekomstige in drie uiteenlopende gevallen.

Werknemer A
58 jaar, 30 dienstjaren

Werknemer B
43 jaar, 15 dienstjaren

Werknemer C
30 jaar, 7 dienstjaren

bruto maandsalaris
€ 6.250
bruto maandsalaris
€ 3.750
bruto maandsalaris
€ 2.667
kantonrechtersformule:
34,5 (mnd) x € 6.250 x 1,08 = € 232,875
kantonrechterformule:
11,5 (mnd) x 3.750 x 1,08 = € 46.575
kantonrechterformule:
3,5 (mnd) x € 2.667 x 1,08 = € 10.081,26
Vanaf 2014 Vanaf 2014 Vanaf 2014
30 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08 = 
€ 75.000 (=max)
15 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08 =
€ 30.375
7 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08 =
€ 10.081,26
4 maandsalarissen transitiebudget =
€ 25.000
3,75 maandsalarissen transitiebudget =
€ 14.062,50
1,75 maandsalaris transitiebudget =
€ 4.667,25
totale ontslagkosten:
€ 100.000
totale ontslagkosten:
€ 44.437,50
totale ontslagkosten:
€ 14.748,51

Uit de voorbeelden blijkt dat met name in het geval van hoge leeftijd en veel dienstjaren van een werknemer de ontslagkosten in de nieuwe situatie aanzienlijk lager kunnen uitvallen. Voor een jonge werknemer daarentegen kunnen de ontslagkosten iets oplopen.

Transitiebudget

Bij onvrijwillig ontslag of wanneer een tijdelijk dienstverband van minimaal een jaar niet verlengd wordt (zonder dat dit te wijten is aan de werknemer) is de werkgever straks een transitiebudget verschuldigd ten behoeve van (om)scholing van de werknemer of het inschakelen van een outplacementbureau.

Ontslagvergoeding naar rato

Specialist arbeidsrecht Lilian van de Water: "De hoogte van het transitiebudget wordt net als de ontslagvergoeding naar rato toegekend. Een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot maximaal vier maandsalarissen."

 Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wat kost ontslag in 2014?

(3838x gelezen) | ontslag,ontslagrecht,ontslagvergoeding