Nieuws

Datum: dinsdag 20 november 2012

Subsidies voor investeringen in milieuvriendelijke machines of installaties

Ondernemers die willen investeren in nieuwe milieuvriendelijke machines of installaties kunnen van 3 december tot en met 28 december 2012 subsidie aanvragen bij Dienst Regelingen.

Drie investeringscategorieën

Met deze machines of installaties kunnen ze energie besparen of meehelpen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Er zijn drie investeringscategorieën waarvoor een aanvraag ingediend kan worden:

  • Categorie 3 Mestsilo's
  • Categorie 4 Energie-efficiëntie
  • Categorie 5 Hernieuwbare energie

Denk aan de vergroting van de bestaande opslagcapaciteit van dierlijke meststoffen waardoor er op bedrijfsniveau meer flexibiliteit ontstaat om dierlijke meststoffen uit te rijden (cat. 3). Of apparatuur, installaties en machines om energie of warmte te besparen of opnieuw te gebruiken (cat. 4) en apparatuur, installaties en machines om hernieuwbare energie te produceren (cat. 5).

Aparte aanvragen

Wie voor meerdere categorieën een aanvraag wil doen, dient dan voor elke categorie een aparte aanvraag in. Men kan ook binnen één categorie voor meerdere machines of installaties subsidie aanvragen. Loting onder de ingediende aanvragen bepaalt wie subsidie krijgt toegewezen. Wie in 2010 of 2011 al subsidie toegewezen heeft gekregen vanuit deze regeling, kan nu niet weer in aanmerking komen voor subsidie.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie stelt het ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen beschikbaar. Naast de bijdrage van het ministerie, stelt de provincie Utrecht € 1.240.000 beschikbaar voor de categorieën 4 en 5.

Geen subsidie voor btw-kosten

Kosten voor btw vallen dit jaar niet onder de kosten die worden gesubsidieerd. In 2011 was dit in sommige situaties nog wel zo.

Meer informatie: Subsidie investeringen in milieuvriendelijke maatregelen

Bron: Plein+

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidies voor investeringen in milieuvriendelijke machines of installaties

(2121x gelezen) | subsidies,Dienst Regelingen,milieu-investeringen