Nieuws

Datum: donderdag 15 november 2012

Flex-bv bedreigt pensioenopbouw DGA in eigen beheer

De flex-bv herbergt een groot risico voor een dga die zijn pensioen in eigen beheer opbouwt. Als hij namelijk niet minimaal 10% van de bv in handen heeft en de aandelen geen stemrecht hebben, moet hij afrekenen met de fiscus.

Aandelen met of zonder stemrecht

Een flex-bv kan met stemrecht- en/of winstrechtloze aandelen werken. Daardoor kan de bv aandeelhouders hebben zonder stemrecht, of zonder belang bij de winstreserves.

Pensioen

Voor een dga die pensioen in eigen beheer opbouwt geldt echter een beperking: als hij zijn bv 'omzet' naar een flex-bv, moet hij aandelen met stemrecht in de bv hebben, direct of indirect, tot ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. Is dat niet het geval, dan vervalt de mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer.

Gevolgen

Dat heeft draconische gevolgen. De totale pensioenaanspraak wordt geacht te zijn afgekocht, met als sanctie een directe progressieve loonheffing van maximaal 52%, plus 20% revisierente krachtens de Algemene wet inzake rijksbelasting.

Oorzaak: andere omschrijving dga in pensioenwet

Het bovenstaande is het gevolg van de wettelijke omschrijving van het begrip directeur-grootaandeelhouder (dga). Die werd per 1 oktober 2012 aangepast, vanwege de invoering van de flex-bv. De Pensioenwet geeft nu de volgende definitie van een directeur-grootaandeelhouder:

  • Een persoonlijk houder, direct of indirect, van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, of
  • Een houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

Eis CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst stelt daarom als eis voor de opbouw van pensioen in eigen beheer dat de dga ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit van de BV waar hij op de loonlijst staat. Als dat een flex-bv is (of wordt), moeten dat per se aandelen mét stemrecht zijn.

Bron: De zaak

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Flex-bv bedreigt pensioenopbouw DGA in eigen beheer

(2017x gelezen) | pensioen,dga,flex-bv