Nieuws

Datum: woensdag 14 november 2012

Extra premielasten werknemersverzekeringen bij levensloopverlof

Bent u werkgever en bevinden zich onder uw werknemers nog levenslopers? Houd dan rekening met mogelijke extra premielasten werknemersverzekeringen.

WUL

Per 1 januari 2013 treedt de WUL in werking. De WUL regelt de toepassing van de omkeerregel met betrekking tot de premies werknemersverzekeringen voor de levensloopregeling. Dit betekent dat elke uitkering uit het levensloopttegoed onderworpen is aan de premies werknemersverzekeringen, indien sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Artikel 21a Wfsv

De WUL regelt in het nieuwe Artikel 21a Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) de premieplicht van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) tijdens het levensloopverlof.

'Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt in afwijking in zoverre van artikel 8, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen mede als werknemer in de zin van de Wet werk en inkomen beschouwd degene die levensloopverlof geniet in het kader van de toepassing van de levensloopregeling, bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.'

Loontijdvak werknemersverzekering

Dit artikel houdt in dat er een loontijdvak ontstaat voor de werknemersverzekeringen, wanneer een medewerker levensloopverlof geniet. Als uw werknemer levensloopverlof opneemt, moet u als werkgever dus de premies werknemersverzekeringen afdragen. Tijdens het levensloopverlof blijft de werknemer, anders dan tot de invoering van de WUL, een werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen. Hij kan dus in aanmerking komen voor een WIA-uitkering en ook voor een WW-uitkering (ook over de uren van zijn verlof).

Vóór 1 januari 2013

In de oude situatie hoefde de werkgever geen premies werknemersverzekeringen af te dragen tijdens opname van levensloopverlof. Deze premies waren immers al betaald tijdens het sparen voor het levensloopverlof. Maar, om de heffingsgrondslag voor de verschillende loonheffingen met de komst van de WUL zo eenduidig mogelijk te maken, moeten werkgevers vanaf 2013 ook WIA-premie betalen als een werknemer levensloopverlof opneemt.

Let op

  • De premies werknemersverzekeringen zijn bij de inleg verschuldigd, voor zover ze nog niet tot het maximum premieloon (2012: 50.064 euro) zijn afgedragen.
  • Inmiddels is er een voorstel gedaan, waarbij de levensloop fiscaal gefaciliteerd kan worden afgekocht. Het wachten is op een in te dienen wettelijke regeling, die door beide Kamers aanvaard wordt.

Bron: HR Praktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Extra premielasten werknemersverzekeringen bij levensloopverlof

(1742x gelezen) | werknemers,levensloopregeling,levensverzekering