Nieuws

Datum: woensdag 24 oktober 2012

Weekers stuurt evaluatie werkkostenregeling naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het evaluatierapport bevestigt dat de systematiek van de WKR goed is, maar de regeling wordt nog beperkt toegepast (één op de tien werkgevers).

Ervaringen WKR

Het ministerie van Financiën en de Belastingdienst willen evalueren wat de ervaringen met de WKR tot nu toe zijn en nagaan of het forfait van 1,4 procent van de loonsom macro toereikend is voor werkgevers. Bij deze evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Welke ervaringen hebben of verwachten werkgevers bij de invoering van de WKR?
  • Wat zijn de gevolgen van de WKR voor de fietsvergoeding en bedrijfsfitnessvergoeding?
  • In welke mate biedt het forfait (1,4 procent van de loonsom) voldoende ruimte voor werkgevers ten opzichte van de vergoedingen en verstrekkingen onder de oude systematiek?
  • Wat is het effect van een forfait van 1,5 procent?

Bekendheid WKR

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de kennis over de WKR groter is naarmate de werkgevers groter zijn. Twee op de drie werkgevers is bekend met de WKR. Van de kleinste werkgevers geeft ruim veertig procent aan nog nooit gehoord te hebben van de WKR, terwijl de grootste werkgevers vrijwel allemaal bekend zijn met de WKR.

Gebruik WKR

In totaliteit maakt één op de tien werkgevers gebruik van de WKR. Bij werkgevers met meer dan vijfhonderd werknemers is dit bijna drie op de tien. Bij werkgevers met minder dan vijf werknemers ligt het percentage behoorlijk onder het totaalgemiddelde.

Kleinere werkgevers

Er zijn verschillende redenen waarom werkgevers nog niet naar de WKR zijn overgestapt. De rode draad is dat naarmate de werkgevers kleiner zijn, men geen of weinig vergoedingen en verstrekkingen heeft, men wacht op initiatief van de adviseur en men zich er nog niet in heeft verdiept.

Grotere werkgevers

Naarmate werkgevers groter zijn, liggen de redenen waarom men nog niet is overgestapt meer in het feit dat men nog aan het inventariseren, toetsen en voorbereiden is, men heeft becijferd dat de WKR financieel ongunstig is, de invoering organisatorisch lastig is en/of men vindt dat er nog te veel onduidelijkheden zijn.

Bron: Plein+

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Weekers stuurt evaluatie werkkostenregeling naar Tweede Kamer

(1892x gelezen) | personeel,werkkostenregeling,onkostenvergoeding,WKR