Nieuws

Datum: dinsdag 2 oktober 2012

Uitstelregeling btw-afdracht ondernemers verruimd

De tegemoetkoming btw-afdracht voor ondernemers wordt verruimd. De grens voor uitstel wordt opgetrokken naar 20.000 euro. Dit zijn de VVD en de PvdA overeengekomen in het deelakkoord voor de begroting 2013.

Grens verhogen tot 20.000

In het Belastingplan 2013 zat al een maatregel voor uitstel tot 12.000 euro. In het deelakkoord wordt nu voorgesteld deze grens te verhogen tot 20.000 euro. Een vergelijkbare regeling voor particulieren heeft volgens de onderhandelaars dezelfde grens. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers hun btw-afdracht tot 20.000 euro dus een kwartaal later doen.

Twee elementen

De in het Belastingplan 2013 opgenomen versoepeling van het uitstelbeleid voor compliante ondernemers bestaat uit twee elementen. Enerzijds betreft het een regeling voor kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag.

Langere looptijd

Daarnaast bevat het een betalingsregeling met een langere looptijd, waarbij niet meer hoeft te worden aangetoond dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis. Deze maatregelen worden opgenomen in de Leidraad Invordering 2008. Dit geldt ook voor de nu voorgestelde verruiming van de grens.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Uitstelregeling btw-afdracht ondernemers verruimd

(2012x gelezen) | btw,uitstelregeling,omzetbelasting