Nieuws

Datum: woensdag 17 oktober 2012

Rapport commissie Dijkhuizen: btw omhoog, inkomstenbelasting omlaag

De btw omhoog, de inkomstenbelasting omlaag en minder aftrek voor de rente voor nieuwe en oude hypotheken. Dat zijn de belangrijkste voorstellen van de belastingcommissie onder leiding van Kees Van Dijkhuizen.

Onderzoeken belastingstelsel

De commissie, onder leiding van financieel topman van NIBC Kees van Dijkhuizen, kreeg in februari van het demissionair kabinet de opdracht het belastingstelsel te onderzoeken.

Verlaging inkomstenbelasting

Een van de voorstellen van de commissie is de verlaging van de inkomstenbelasting. Dat moet op termijn 140.000 banen opleveren. De commissie wil de vier huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door twee tarieven van 37 procent en 49 procent. In dit stelsel betaalt 93 procent van de belastingplichtigen het lagere tarief van 37 procent, aldus de commissie.

Hypotheekrenteaftrek beperken

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf.

Afschaffen overdrachtsbelasting

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenaamde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar. Ten aanzien van de huursector is het advies deze geleidelijk meer marktconform te maken en de opbrengst in te zetten voor lastenverlichting.

Bijdrage rijke ouderen

De vergrijzing brengt steeds verder oplopende kosten met zich, met name voor de gezondheidszorg en de aow. Daarnaast worden nieuwe groepen ouderen steeds welvarender. Zo is zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.

Meer informatie

Rapport Naar een activerender belastingstelsel

Bron: Rijksoverheid /Telegraaf

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Rapport commissie Dijkhuizen: btw omhoog, inkomstenbelasting omlaag

(2186x gelezen) | commissie Van Dijkhuizen,belastingstelsel,inkomstenbelasting,btw