Nieuws

Datum: vrijdag 19 oktober 2012

Mkb-winstvrijstelling naar 14 procent

De mkb-winstvrijstelling gaat in 2013 omhoog van 12% naar 14%. Deze verhoging is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Mkb-winstvrijstelling

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen de mkb-winstvrijstelling toepassen. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Nog niet in belastingplan

Op dit moment is de mkb-winstvrijstelling 12% van de behaalde winst. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip vond het kabinet het nodig om deze vrijstelling te verhogen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voorstel opgenomen om de vrijstelling te verhogen naar 14%. Dit voorstel is alleen niet terug te vinden in het Belastingplan 2013.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Mkb-winstvrijstelling naar 14 procent

(2195x gelezen) | MKB-winstvrijstelling,Belastingplan 2013,uniformering loonbegrip