Nieuws

Datum: maandag 24 september 2012

Nieuwe hypotheeklening in dertig jaar verplicht aflossen

De hypotheekrenteaftrek gaat op de schop, maar voorlopig alleen voor nieuwe leningen. Wil de woningbezitter zijn hypotheekrenteaftrek behouden, dan moet er verplicht worden afgelost op de hypotheeklening.

Definitie hypotheeklening verder aangescherpt

Onder de huidige wetgeving zijn de rente en kosten van een hypotheeklening voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw eigen woning gedurende dertig jaar aftrek-baar in box 1. Gebruikt u (een gedeelte van) de lening voor financiering van andere (on)roerende zaken, of is de hoofdsom van de lening hoger dan de aankoopsom verminderd met de overwaarde van een eerder verkochte woning (de eigenwoningreserve), dan is voor dit deel geen sprake van een hypotheeklening. De rente en kosten zijn dan ook niet aftrekbaar als kosten eigen woning.

Hypotheekleningen vanaf 2013

Voor hypotheekleningen vanaf 2013 geldt dat de rente en kosten aftrekbaar zijn en blijven als die in dertig jaar volledig worden afgelost. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  • Aflossingen vinden plaats volgens een annuïtair aflossingsschema. Een lineair aflossingsschema voldoet hier ook aan. Buiten deze twee hypotheekvormen vervalt de renteaftrek, dus ook voor aflossingsvrije hypotheken. Deze maatregel treft vooral starters op de woningmarkt die vanaf de aankoop met hoge maandlasten krijgen te maken en in de vormgeving van de financiering niet meer kunnen inspelen op de verwachting dat hun inkomen gaat groeien.
  • De aflossing dient contractueel te zijn vastgelegd bij het aangaan van de financiering en moet daadwerkelijk plaatsvinden. Dit wordt uitdrukkelijk getoetst. Voor tijdelijke betalingsachterstanden of onbedoelde fouten in betalingen en berekeningen gelden versoepelingen.
  • Heeft u de hypotheeklening afgesloten bij een andere partij dan een erkende financiële instelling zoals een bank, dan moet u zelf aan de Belastingdienst de relevante gegevens over de lening doorgeven. Bijvoorbeeld bij het indienen van de aangifte. Doet u dit niet, dan vervalt de renteaftrek voor dat jaar. Als de relevante informatie in een later jaar alsnog wordt doorgegeven, dan mag u vanaf dat jaar de hypotheekrente weer in aftrek brengen. Deze maatregel is vooral belangrijk voor familieleningen en voor de hypotheeklening bij uw eigen bv.

Overgangsrecht

De maatregelen gelden voor leningen die zijn afgesloten na 31 december 2012. Er zijn uitzonderingen op deze hoofdregel voorgesteld. De belangrijkste vinden we die voor situaties waarin vóór 31 december 2012 een verkoopovereenkomst of een koopaannemingsovereenkomst is gesloten, waarbij de woning uiterlijk in 2013 wordt opgeleverd.

Gewone oversluiting

De lening wordt aangemerkt als een per 31 december 2012 bestaande hypotheeklening, ook als deze na 31 december 2012 ontstaat. Sluit u na 1 januari 2013 de hypotheek over, of loopt de rentevastperiode dan af, dan geldt het nieuwe regime in principe alleen over het bedrag dat eventueel extra wordt geleend. Een gewone oversluiting naar een andere bank brengt de hypotheekrenteaftrek niet in gevaar.

Naar overzicht

Verwante artikelen

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe hypotheeklening in dertig jaar verplicht aflossen

(3139x gelezen) | fiscaal voordeel,eigen woning,woning,hypotheekrenteaftrek