Nieuws

Datum: vrijdag 28 september 2012

Maximale uitkeringsduur flexwerkers blijft twee jaar in Ziektewet

In het wetsvoorstel tot hervorming van de Ziektewet voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering twee jaar.

Uitkering

Op grond van het wetsvoorstel, dat binnenkort wordt behandeld in de Eerste Kamer, krijgen flexwerkers de eerste drie maanden een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

Opgebouwde arbeidsverleden

De periode van deze zogeheten loongerelateerde uitkering wordt verlengd op grond van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexwerker. Elk jaar arbeidsverleden leidt tot een verlenging van de uitkering met een maand. De duur van deze fase bedraagt maximaal 2 jaar.

Maximaal twee jaar

Bij een kortere uitkeringsperiode volgt daarna een ziektewetuitkering van 70% van het wettelijk minimumloon. De totale duur van de uitkering en de minimumuitkering bedraagt maximaal twee jaar.

Financiële verantwoordelijkheid

Naast de genoemde wijziging bevat het wetsvoorstel voorstellen om de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers te vergroten. Ook wordt geprobeerd zieke werknemers sneller aan het werk te krijgen door onder meer verlenging van de maximale periode van de proefplaatsing en betere samenwerking tussen het UWV en uitzendbureaus.

Sneller aan het werk

De hervorming van de Ziektewet heeft tot doel uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar overzicht

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Maximale uitkeringsduur flexwerkers blijft twee jaar in Ziektewet

(1728x gelezen) | Ziektewet,flexwerkers,tijdelijke contracten,personeelsbeleid