Nieuws

Datum: maandag 24 september 2012

Kabinetsformatie overschaduwt Prinsjesdag

Ondanks de uitbundige hoedjes en de Gouden Koets werd Prinsjesdag 2012 overschaduwd door de kabinetsformatie. De vraag welke partijen de komende jaren gaan regeren, vonden velen toch belangrijker dan de begroting voor komend jaar.

Lenteakkoord

Niet verwonderlijk, want de op Prinsjesdag voorgestelde fiscale maatregelen vloeien grotendeels voort uit het Lenteakkoord dat eind april door de Kunduz-coalitie werd gesloten.

Koopkrachtdaling

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de koopkracht van de Nederlanders het komende jaar gemiddeld met 0,75% daalt. De daling komt onder meer door hogere zorg- en pensioenpremies, hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak. De zorgkosten stijgen met bijna 10%.

Basispremie

De basispremie gaat omhoog en het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro per jaar. Ook komt er een aanscherping van de regels voor de renteaftrek voor nieuwe hypotheken en een belasting op de vergoeding voor woon-werkverkeer, de 'forensentaks'.

Nieuw kabinet

Inmiddels is duidelijk geworden dat de VVD en de PvdA met elkaar gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Of daar nog andere partijen bijkomen, is afwachten. VVD en PvdA hebben samen al een meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder gaf Samsom aan dat het vanwege de stabiliteit in de coalitie nodig kan zijn om meerdere partijen te laten aansluiten. Wat hem betreft zou dat dan de SP zijn. Maar voor Rutte is samenwerking met PvdA én SP onbe-spreekbaar.

Sneuvelen

Als het VVD en PvdA lukt om snel de formatie af te ronden, zou een deel van de bezuinigingsmaatregelen nog kunnen sneuvelen, maar dan moet er voor 1 januari 2013 een nieuw kabinet komen.

Fundamentele verschillen

De vraag is of dat gaat lukken. Beide partijen denken op sommige punten fundamenteel anders. Zo is de VVD voorstander van een kleine overheid en willen de liberalen daarop bezuinigen, terwijl de PvdA juist meer overheidsbemoeienis wil.

Hypotheekaftrek

De hypotheekrenteaftrek is ook een strijdpunt. De VVD wil voor de bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek behouden, de PvdA wil de bestaande hypotheken wel aanpakken. Ook op het gebied van de zorg zijn er obstakels. De VVD is voorstander van marktwerking, terwijl de PvdA vindt dat je dit niet aan de markt moet overlaten.

Compromissen

Een ding is duidelijk. Om de formatie rond te krijgen, zullen VVD en PvdA beide water bij de wijn moeten doen. Dit betekent compromissen sluiten, met een eventuele uitruil van partijstandpunten. Of alle maatregelen uit het Kunduz-akkoord standhouden, is twijfelachtig. VVD en PvdA voelen er beide weinig voor om het woon-werkverkeer te belasten.

Begrotingstekort

Maar de coalitiepartners zullen ook het begrotingstekort flink willen terugdringen om te voorkomen dat er een aanvaring komt met Brussel. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het versterken van de economie heeft daarbij prioriteit. Het zou mooi zijn als beide partijen het kunnen opbrengen om het landsbelang voorop te stellen in plaats van het partijbelang.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinetsformatie overschaduwt Prinsjesdag

(1943x gelezen) | Prinsjesdag,btw-verhoging,hypotheekrenteaftrek