Nieuws

Datum: maandag 24 september 2012

Forensentaks: alles of niets?

De 'forensentaks' is nagenoeg ongewijzigd opgenomen in een apart wetsvoorstel dat los van het Belastingplan 2013 kan worden behandeld. Het wordt dan ook gepresenteerd als een 'alles of niets'-voorstel. De vraag blijft of het bij de formatie ook zo wordt opgevat.

Auto van de zaak

De mogelijkheid om de bijtelling bij een auto van de zaak te voorkomen door minder dan 500 privékilometers te rijden, wordt aangescherpt. Nu worden woon-werkkilometers nog als zakelijk aangemerkt. Vanaf 2013 zijn die privé. De verwachting is dat bijna alle leaserijders en ondernemers met een auto van de zaak dan onder de bijtelling gaan vallen.

Vergoeding woon-werkverkeer

Er is voorgesteld om de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013 te belasten. De manier van reizen maakt niet uit. Het gaat om de vergoeding van kilometers met de eigen auto, fietskilometers en de vergoeding voor OV. Zakelijke kilometers kan de werkgever nog wel belastingvrij blijven vergoeden. Werkgevers die gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR) kunnen de reiskosten voor woon-werkverkeer onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte.

Definitie woon-werkverkeer

Bleef de definitie van woon-werkverkeer in het Lenteakkoord nog in het midden, nu wordt deze wel gegeven. In het wetsvoorstel wordt aangesloten bij de definitie die de omzetbelasting kent sinds 1 juli 2011 met enige aanvullingen voor de loon- en inkomstenbelasting.

  • Woon-werkverkeer is volgens de definitie de reis naar de vaste werkplek. Werkgever en werknemer bepalen samen wat als vast werkadres wordt aangemerkt en leggen dit vast. Hierbij is het mogelijk meerdere adressen van de werkgever te bestempelen als vast werkadres.
  • Ook is er sprake van woon-werkverkeer als op regelmatige basis wordt gereisd tussen de woning en een werkplaats waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht. Dit hoeft niet één van de vaste werkadressen te zijn. Als korter dan een jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd, is er in principe geen sprake van woon-werkverkeer. Bij tijdelijke contracten gaat deze uitzondering niet op.

Door deze nieuwe definitie geldt voor ambulante werknemers en ondernemers (detachering, thuiszorg, bouw, etc.) dat het merendeel van de reizen naar de werkplek wordt aangemerkt als een zakelijke en dus onbelast te vergoeden rit. Pas als langer dan een jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd, is er sprake van woon-werkverkeer.

Onderscheid luistert nauw

Dat het onderscheid nauw luistert, illustreert het volgende voorbeeld. Als een ambulante werknemer regelmatig naar het magazijn van zijn werkgever rijdt om de voorraad in zijn bestelauto aan te vullen, is er geen sprake van woon-werkverkeer. Als hij daar echter andere werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden voor een project, is er sprake van 'het in belangrijke mate verrichten van werkzaamheden' en dus van woon-werkverkeer.

Overgangsrecht tot 1 januari 2017

Voor (bestel)auto's van de zaak waarvoor vóór 25 mei 2012 een leasecontract is aangegaan of die vóór die datum op de balans van de onderneming staan, wordt de bijtelling gedurende de looptijd van het leasecontract beperkt tot 25% van de bijtelling die zonder dit overgangsrecht verschuldigd is (25%, 20% of 14% van de cataloguswaarde). Voorwaarde is wel dat er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. Anders is de volledige bijtelling alsnog van toepassing.

OV-abonnement

Een OV-abonnement dat vóór 25 mei 2012 is aangeschaft en ook na 31 december 2012 nog geldig is, kan onbelast worden vergoed.

Bijblijven

We zien dat de nieuwe regeling nog genoeg vragen en aandachtspunten oproept. Niet alleen fiscaal. Het heeft ook gevolgen voor de administratie, salarisverwerking en arbeidsvoorwaarden. We blijven u als ondernemer dan ook informeren over de ontwikkelingen op dit gebied. U kunt deze blijven volgen via onze website en nieuwsbrieven. Ook geven we de komende maanden op diverse vestigingen seminars over de auto van de zaak.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Forensentaks: alles of niets?

(2377x gelezen) | auto van de zaak,woon-werkverkeer,forensentaks