Nieuws

Datum: woensdag 12 september 2012

Eenmalige korting op pensioen voor dga's

Dga’s die hun pensioen hebben ondergebracht in eigen beheer kunnen binnenkort een eenmalige korting op hun pensioen doorvoeren zonder fiscaal af te rekenen. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dit opnemen in het Belastingplan 2013.

Lage dekkingsgraad

Door tegenvallende beleggingsresultaten hebben particuliere pensioen-bv's net als veel pensioenfondsen te maken met een lage dekkingsgraad. Anders dan de pensioenfondsen vallen de particuliere bv's niet onder de Pensioenwet, maar onder de Wet op de loonbelasting.

Pensioenpot

Zij kunnen niet zomaar korten op de pensioenen, maar moeten het oorspronkelijk toegezegde pensioen uitkeren. Daardoor is de pensioenpot eerder leeg. Gaan ze toch over tot het verlagen van de pensioenaanspraken, dan zijn ze loonbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een faillissement van de bv of surseance van betaling.

Eenmalige vermindering

Volgens de VVD is er sprake van ongelijkheid ten opzichte van aangeslotenen bij een pensioenfonds. Weekers wil nu eenmalig 'in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum' een vermindering van de aanspraken toestaan.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Eenmalige korting op pensioen voor dga's

(34510x gelezen) | pensioen eigen beheer,pensioen-bv,eenmalige korting,Belastingplan 2013