Nieuws

Datum: woensdag 22 augustus 2012

Onderzoek toont verband aan tussen ondernemerstype, bedrijfsbeleid en succes

De mkb-ondernemer is risicomijdend, laat de financiën de boventoon voeren en haalt groei uit het steeds verbeteren van klantentrouw. Maar dit type ondernemer bekommert zich te weinig om ontwikkelingen in groeimarkten buiten het huidige blikveld.

Onderzoek

Dit blijkt uit het onderzoek van Jacques-Matthieu De Jong. Hij deed onderzoek naar het strategisch handelen van mkb-ondernemers in Nederland in de periode 2011-2012 in opdracht van de Erasmus universiteit.

Ondernemerstype

Het onderzoek toont aan dat het verband tussen ondernemerstype en de voorkeur om voor bepaald beleid te kiezen duidelijker aanwezig is dan tot nu toe werd aangenomen. Zij blijken eerder reflexmatig te handelen dan rationeel alleen.

Persoonstypologie en strategiekeuzen

De belangrijkste ondernemerstypen zijn de pragmatische en de charismatische ondernemer. Elk type heeft zijn vaste persoonspatronen en houding ten opzichte van geld, onzekerheid, innoveren en het delegeren van macht. Deze houding bepaalt in belangrijke mate of de ondernemer durft te investeren in nieuwe producten of groeimarkten zoals China.

Nieuwe exportmarkten

Uit recente berichtgeving blijkt dat het Nederlandse MKB de afgelopen jaren te weinig de blik op nieuwe exportmarkten heeft gericht. Duitse ondernemers deden dat eerder en grootschaliger, waardoor de Duitse economie er nu beter voor staat dan de Nederlandse. Zij profiteerden van de groei elders in de wereld.

Pragmatisch

Uit het onderzoek blijkt dat de MKB ondernemer zichzelf vooral als pragmatisch typeert. Kenmerken van pragmatische ondernemers zijn dat zij risicomijdender zijn dan hun charismatische collega ondernemers; de financiën de boventoon laten voeren en hun groei vooral halen uit het steeds verbeteren van de klantentrouw. Dit beleid leverde in 73 procent van de gevallen een omzet- en winstverbetering op.

Keerzijde

De keerzijde van dit beleid bleek te zijn dat de pragmatisch ondernemer teveel bezig bleek met het hier en nu en zich te weinig bekommerde om ontwikkelingen in groeimarkten buiten zijn huidige blikveld. Veel charismatische ondernemers richtten de aandacht vooral op nieuwe dingen wat ten koste ging van de aandacht voor de dagelijkse kant van het ondernemen.

Crisis

Onder druk van de crisis worden beide ondernemertypen echter voorzichtiger en gaan zich nadrukkelijker met de bedrijfsfinanciën bemoeien.

Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Onderzoek toont verband aan tussen ondernemerstype, bedrijfsbeleid en succes

(2173x gelezen) | onderzoek,groei,ondernemerstype,bedrijfsbeleid