Nieuws

Datum: vrijdag 24 augustus 2012

Kamp noemt korting op pensioenen onvermijdelijk

De pensioenen en de opgebouwde rechten van miljoenen Nederlanders zullen in 2013 en 2014 fors dalen. Minister Kamp acht een korting zeer waarschijnlijk.

Pensioenverlagingen

Kamp studeert op maatregelen om de pensioenverlagingen enigszins te beperken. Pas aan het eind van dit jaar wordt duidelijk wat er definitief gaat gebeuren. De vakbond Abvakabo FNV en de ouderenbond ANBO riepen de minister op haast te maken.

Uitgelekte berekeningen

Hij reageerde op uitgelekte berekeningen van zijn ambtenaren. Daaruit blijkt dat de komende 2 jaar voor 12,6 miljoen deelnemers een pensioenkorting van gemiddeld 8,2 procent dreigt. De VVD-bewindsman relativeerde de cijfers. Hij wees erop dat ze gebaseerd zijn op een tussenstand. Bovendien is 12,6 miljoen pensioencontracten niet hetzelfde als 12,6 miljoen personen. Nogal wat mensen hebben door het wisselen van baan meerdere contracten.

Lage rentepercentage

De pensioenfondsen verkeren al geruime tijd in zwaar weer. Hun voornaamste probleem is het lage rentepercentage waarmee ze moeten berekenen of ze ook op lange termijn nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Die lage rente is het gevolg van de eurocrisis.

Meer lucht voor fondsen

Kamp overweegt de pensioenregels aan te passen, zodat de fondsen wat meer lucht krijgen. Hij zou de rekenrente die pensioenfondsen dienen te hanteren wat kunnen verhogen, zodat ze minder hoeven te korten. De minister overlegt hierover met De Nederlandsche Bank, de Pensioenfederatie en werkgevers en vakbonden.

Jongere generaties

De minister onderstreepte dat hij geen besluiten zal nemen waardoor pensioenfondsen straks onvoldoende in kas hebben voor jongere generaties. Over de mate waarin hij pensioenkortingen denkt te kunnen beperken, wilde Kamp niet speculeren.

Bron: RTL Z

Naar overzicht

Verwante artikelen

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Kamp noemt korting op pensioenen onvermijdelijk

(1805x gelezen) | pensioen,pensioenverlagingen,rentepercentage