Nieuws

Datum: woensdag 4 juli 2012

Werknemersverzekeringen op jaaropgave

Vanaf 2014 bent u verplicht uw werknemers te informeren over de afgedragen premies werknemersverzekeringen. Daarom moet u het bedrag van de afgedragen premies werknemersverzekeringen op de jaaropgave gaan vermelden.

Wet uniformering loonbegrip

Op 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Door deze wet krijgt u straks te maken met één loonbegrip voor de heffing van de werknemersverzekeringen, de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premies werknemersverzekeringen zichtbaar

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel had de Tweede Kamer gevraagd of de premies werknemersverzekeringen die de werkgever voor de werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de ZVW afdraagt, zichtbaar zouden kunnen worden voor de werknemer.

Salarissoftware aanpassen

Naar aanleiding van dit verzoek is besloten dat de werkgeverspremies vanaf 2014 op de jaaropgaaf komen te staan. Dit is dus vanaf de jaaropgaaf over het jaar 2013. Hiervoor moet wel de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden aangepast en ook uw salarissoftware moet hier volgend jaar op worden afgestemd.

Uniform loonbegrip trekt grondslagen gelijk

Voor het berekenen van de loonheffingen heeft u momenteel meerdere grondslagen nodig. Sommige loononderdelen tellen wel mee voor de ene grondslag en niet voor de andere. Dit wordt met de invoering van het uniform loonbegrip allemaal gelijkgetrokken, waardoor de loonberekening eenvoudiger wordt.

Loonstrook begrijpelijker

Daarnaast wordt de afdracht van de ZVW-bijdrage straks een werkgeversheffing, net als de premies werknemersverzekeringen. Nu wordt de ZVW-bijdrage door de werknemer betaald en weer door de werkgever vergoed. Ook de loonstrook wordt met al deze aanpassingen hopelijk voor veel werknemers begrijpelijker.

Bron: Bestuur Rendement

Naar overzicht

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Werknemersverzekeringen op jaaropgave

(2332x gelezen) | premies,uniform loonbegrip,jaaropgave