Nieuws

Datum: vrijdag 27 juli 2012

Vitaliteitspakket blijft maar wel in aangepaste vorm

De plannen om vanaf 2013 vitaliteitssparen in te voeren gaan door. Er wordt wel beknibbeld op maatregelen die ouderen moesten stimuleren om aan het werk te blijven. Nu de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt verhoogd, zijn die prikkels minder nodig.

Uitgeklede vorm

Het kabinet Rutte had al plannen om een (veel goedkopere) vitaliteitsregeling in te voeren vanaf 2013, waarin ook de levensloopregeling op moest gaan. Ook de vijf partijen die het begrotingsakkoord voor 2013 overeen kwamen, hebben weer geld vrijgemaakt voor de vitaliteitsregeling, maar wel in een uitgeklede vorm.

Ruim 2 miljard voor vitaliteit

Op het totale budget van het vitaliteitspakket wordt ruim een kwart (815 miljoen euro) bespaard, maar er blijft toch nog 2,4 miljard euro over.

Fiscaal vriendelijk sparen

Onderdeel van het begrotingsakkoord is, dat in 2013 ook vitaliteitssparen wordt ingevoerd. Deze regeling maakt het voor werknemers en kleine ondernemers mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor de levensloopregeling blijft bestaan.

Doorwerkbonussen vervallen

De bezuiniging van 815 miljoen wordt vooral weggehaald bij de werkbonus en een fiscale korting voor oudere werkenden. Beide regelingen vervallen, waardoor oudere werkenden vanaf 2013 dezelfde heffingskorting voor werken krijgen als jongere werkenden.

Mobiliteitsbonus niet ingevoerd

Ook wordt de werkbonus voor werkgevers voor het in dienst hebben van 62-plussers afgeschaft. Verder wordt de mobiliteitsbonus voor 55-plussers niet ingevoerd. Daarnaast geldt er een taakstellende besparing op de overige mobiliteitsbonussen voor uitkeringsgerechtigden van 50+ en arbeidsgehandicapten.

Arbeidskorting iets hoger

De arbeidskorting voor mensen die werken wordt iets hoger; hierdoor is het lonender om betaald werk te accepteren vanuit een uitkering. Daarvoor is 220 miljoen euro beschikbaar.

Scholing over sectoren heen

De verlaging van de drempel voor scholinguitgaven blijft: kosten van scholing (zoals lesmateriaal) boven de drempel van 250 euro is daardoor aftrekbaar.

Bron: Personeelsnet

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Vitaliteitspakket blijft maar wel in aangepaste vorm

(2189x gelezen) | personeel,vitaliteitsregeling,sparen