Nieuws

Datum: dinsdag 10 juli 2012

Verzoek teruggave buitenlandse btw moet binnen zes maanden

Ondernemers die recht hebben op btw-teruggaaf in een andere EU-lidstaat, moeten hun verzoek om teruggaaf binnen zes maanden indienen na afloop van het kalenderjaar waarin de btw verschuldigd is geworden.

Oordeel Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 21 juni 2012 geoordeeld dat deze zesmaandstermijn een fatale termijn is. Dat wil zeggen dat na afloop van deze termijn het recht op btw-teruggaaf vervalt.

Btw-teruggaafverzoek

De procedure had betrekking op een bedrijf in Amsterdam. Dat diende pas in juli 2000 een btw-teruggaafverzoek bij de Italiaanse Belastingdienst in voor de aan zijn Italiaanse leveranciers betaalde btw over het jaar 1999.

Verzoek te laat ingediend

De Italianen weigerden teruggaaf van de btw, omdat het verzoek te laat was ingediend. Het verzoek had volgens de Italiaanse wet namelijk uiterlijk op 30 juni 2000 ingediend moeten zijn.

Bron: Kluwer Financieel Management

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Verzoek teruggave buitenlandse btw moet binnen zes maanden

(1820x gelezen) | btw,buitenlandse btw,zes maanden,verzoek