Nieuws

Datum: donderdag 12 juli 2012

Tweede Kamer stemt in met wijziging Ziektewet

Vanaf 2013 moet een werkgever waarschijnlijk een hogere premie betalen als veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) belanden.

Hoogte en duur ZW-uitkering

Onlangs heeft de Tweede Kamer deze wijziging van de ZW aangenomen. Daarnaast worden de hoogte en de duur van de ZW-uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat de zogenoemde vangnetter gewerkt heeft.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terugdringen

Het wetsvoorstel is bedoeld om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van ZW-gerechtigden terug te dringen. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het wetsvoorstel, is de invoering een feit.

Vangnetters

Op dit moment krijgen vangnetters nog een ZW-uitkering van twee jaar. Maar door de wijziging van de Ziektewet (pdf) krijgen uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband straks een uitkering op basis van hun arbeidsverleden.

Duur loongerelateerde uitkering

In eerste instantie krijgen zij 70% van hun laatstverdiende loon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer heeft gewerkt. Vervolgens zal dit worden teruggebracht naar een uitkering van 70% van het minimumloon.

Bron: HR Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Tweede Kamer stemt in met wijziging Ziektewet

(1945x gelezen) | Ziektewet,premies,uitkering,dienstverband