Nieuws

Datum: maandag 2 juli 2012

Subsidie voor landbouwers die investeren in milieuvriendelijke maatregelen

Landbouwondernemers die willen investeren in machines en installaties voor de bewerking/verwerking van dierlijke mest of in precisielandbouw, kunnen weer subsidie aanvragen bij Dienst Regelingen. De subsidieregeling is opengesteld van 2 t/m 27 juli 2012.

Aanvragen indienen

Ondernemers kunnen voor beide investeringscategorieën een aanvraag indienen, maar ook binnen één categorie voor meerdere machines en installaties subsidie aanvragen. Het totale budget bij elkaar opgeteld is € 7,5 miljoen. De provincie Utrecht stelt daarnaast € 315.000 beschikbaar voor investeringen in categorie 1 mestbewerking en -verwerking.

Loting

Loting onder de ingediende aanvragen bepaalt wie subsidie krijgt toegewezen. Heeft een ondernemer in 2010 of 2011 al subsidie toegewezen gekregen vanuit deze regeling, dan kan hij nu niet weer in aanmerking komen voor subsidie. Kosten voor btw vallen dit jaar niet onder de kosten die worden gesubsidieerd. In 2011 was dit in sommige situaties nog wel zo.

Subsidie andere investeringscategorieën

Van 1 tot en met 30 november 2012 kunnen ondernemers die willen investeren in mestsilo's, energie-efficiency en hernieuwbare energie subsidie aanvragen vanuit deze regeling. Informatie over de voorwaarden en de aanvraag is te vinden op de website van DR-Loket: Subsidie voor investeringen in milieuwvriendelijke maatregelen.

 Bron: Accountancynieuws

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Horst in 't Veld

0546-622525
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidie voor landbouwers die investeren in milieuvriendelijke maatregelen

(2409x gelezen) | Agro-adviseurs,milieu-investeringen,subsidie landbouwers