Nieuws

Datum: maandag 9 juli 2012

Regels voor vakantiewerk

Het is ieder jaar een terugkerend ritueel: de eigen medewerkers genieten van een welverdiende vakantie, terwijl jongeren productietaken overnemen. Wilt u als werkgever vakantiekrachten aannemen, dan zijn er de volgende regels waar u zich aan moet houden.

Vastleggen

Als werkgever is er een aantal zaken dat u altijd moet vastleggen:

  • Identiteit: Iedere vakantiewerker moet een geldig identiteitsbewijs kunnen overhandigen. De werkgever moet een kopie maken van een geldig identiteitsbewijs van de vakantiewerker.
  • Loonheffingen: De gegevens voor de loonheffingen dient de werkgever schriftelijk vast te leggen (loonbelastingverklaring) en bij de salarisadministratie te bewaren.
  • Arbeidsovereenkomst: U kunt een arbeidsovereenkomst met de vakantiewerker het beste schriftelijk vastleggen, ook al zijn de werkzaamheden van korte duur. Dit kan een contract zijn voor bepaalde tijd voor een vast aantal uren of een contract voor bepaalde tijd op oproepbasis voor maximale flexibiliteit.

Salaris, vakantiegeld en vakantiedagen

Als werkgever bent u verplicht om jongeren vanaf 15 jaar minimaal het minimumjeugdloon te betalen of het minimumsalaris volgens een cao die voor een bepaalde bedrijfstak geldt. Ook hebben ze recht op vakantiegeld. Dit bedraagt meestal 8% van het loon. De vakantiewerker bouwt ook vakantiedagen op naar rato van het aantal gewerkte uren. Check ook altijd even wat uw cao zegt over betaling van oproepkrachten en vakantiewerkers.

Leeftijd

Jongeren mogen vanaf 13 jaar werken. Wel gelden er voor jongeren tussen dertien en achttien jaar strenge regels voor werktijden en werkzaamheden. Voor elke leeftijdsgroep gelden aparte regels waar werkgevers zich aan moeten houden. Het Ministerie van Sociale Zaken hanteert drie leeftijdsgroepen:

13- en 14-jarigen

Deze categorie mag vakantiebaantjes aannemen als oppassen, folders verspreiden, werken op een kinderboerderij of manege of helpen in een winkel. Ze mogen niet achter de kassa. Er moet altijd iemand aanwezig zijn die toezicht houdt. Deze jongeren mogen zeven uur per dag werken, maar niet meer dan 35 uur per week. Op zondag mogen ze niet werken. Ook mogen deze jongeren niet voor 7.00 en niet na 19.00 uur werken. Voor deze leeftijdsgroep geldt geen minimumloon.

15-jarigen

Deze leeftijdscategorie mag licht werk doen, maar niet in de buurt van machines. Voorbeelden zijn werken in een winkel (niet achter de kassa), het bezorgen van folders en avondkranten, werken in een pretpark, museum, manege of camping. Ze mogen per dag acht uur werken, 40 uur per week, maar niet langer dan vijf dagen achtereen. Op zondag mogen ze alleen onder bepaalde voorwaarden werken. Een 15-jarige mag maximaal zes weken vakantiewerk per jaar verrichten, waarvan vier weken aaneengesloten. Voor deze leeftijdscategorie geldt dat ze bij een 40-urige werkweek minimaal € 100,15 moeten ontvangen. Dat is per uur minimaal € 2,52.

16- en 17-jarigen

In deze leeftijdscategorie mogen ze bijna alle werkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat ze in de fabriek mogen werken, achter de kassa of in de horeca. Bij veel of gevaarlijk werk moet een ervaren iemand wel toezicht houden. Deze jongeren mogen maximaal 45 uur per week werken. Als er meer dan 4,5 uur per dag wordt gewerkt, heeft hij of zij recht op een half uur pauze. Tussen twee werkdagen moet hij of zij minstens twaalf uur kunnen uitrusten en mag er niet worden gewerkt tussen 23.00 en 6.00 uur. Een zestienjarige krijgt bij een 40-urige werkweek minimaal € 2,90 per uur, een zeventienjarige € 3,32 per uur.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Regels voor vakantiewerk

(5247x gelezen) | vakantiewerker,vakantiewet,Nieuwsbrief,vakantiekrachten