Nieuws

Datum: vrijdag 13 juli 2012

Oproep voor nieuwe voorstellen Milieulijst 2013

Het bedrijfsleven kan tot 1 september 2012 voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2013. Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIA\Vamil-regeling.

Milieulijst jaarlijks aangepast

Elk jaar wordt de Milieulijst geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Het gaat om innovatieve milieutechnieken die de marktintroductie van het product versnellen.

Aantal criteria

De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is MIA\Vamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Binnen Europa is afgesproken dat het MIA\Vamil-voordeel toegestaan is bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer.

Beleidsspeerpunten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft een aantal milieuproblemen tot beleidsspeerpunt gemaakt. Technieken die gerelateerd zijn aan beleidsspeerpunten, zoals duurzaam gebruik van grondstoffen, maken meer kans de Milieulijst te halen dan andere technieken. Bovendien kan er op deze technieken een hoger voordeel worden verkregen.

Topsectoren

Ook technieken die gericht zijn op de topsectoren, zoals geformuleerd voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben een streepje voor.

MIA

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst.

Vamil

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Bron: Agentschap NL

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Oproep voor nieuwe voorstellen Milieulijst 2013

(1663x gelezen) | Milieulijst,Vamil,MIA,milieu-investeringen