Nieuws

Datum: maandag 23 juli 2012

Flinke personeelstekorten in mkb

Het bedrijfsleven in Nederland krijgt in de periode tot 2020 met fikse tekorten op de arbeidsmarkt te maken. De tekorten doen zich vooral voor binnen de technische, medische, verzorgende en transportberoepen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Gekwalificeerd personeel

De schaarste is in deze periode het grootst in de bouwnijverheid. Ook de transportsector, de zorg en de industrie krijgen veel moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Voor het totale bedrijfsleven gaat het om bijna 450.000 banen, waarvan ongeveer 250.000 in het mkb. Daar staat een overschot van circa 320.000 werkzoekenden, aan met name de onderkant van de arbeidsmarkt, tegenover.

Groei in zorgsector

De werkgelegenheid in het bedrijfsleven neemt in de periode tot 2020 beperkt toe. De groei concentreert zich vooral in de zorgsector. De vraag naar arbeid komt dan ook hoofdzakelijk door vervanging. Het belang van deze component van de totale vraag neemt de komende jaren alleen maar toe.

Vergrijzing

De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. In de periode 2010-2020 gaan ongeveer 1 miljoen werkenden met pensioen. Met name in de landbouw, maar ook in de transportsector, de industrie en de zorg is het aandeel ouderen bovengemiddeld. In het mkb ligt het aandeel ouderen iets lager dan in het grootbedrijf en zodoende is de impact van de vergrijzing wat kleiner, maar nog steeds aanzienlijk.

Dubbele ontgroening

Aan de aanbodzijde is er sprake van een 'dubbele ontgroening'. Enerzijds doordat er minder jongeren zijn. Anderzijds doordat jongeren gemiddeld langer doorleren. De instroom vanuit het onderwijs vormt de belangrijkste component van het totale aanbod. Vooral het mkb is sterk afhankelijk van de instroom vanuit het onderwijs.

Beroepsopleidingen

De onderzoekers zien dat binnen de beroepsopleidingen de keuze voor sommige opleidingen, zoals techniek, onder druk staat. Imago en conjunctuurgevoeligheid van sectoren spelen hierbij een rol.

Bron: HR Praktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Flinke personeelstekorten in mkb

(1949x gelezen) | personeelstekorten,arbeidsmarkt,vergrijzing,jongeren