Nieuws

Datum: donderdag 12 juli 2012

Controleer algemene heffingskorting op voorlopige aanslag 2011

De Belastingdienst constateert dat de algemene heffingskorting (AKH) op de voorlopige aanslag 2011 wellicht niet juist of onvolledig is vastgesteld.

Toch recht op AHK

In de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst een aantal voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2011 opgelegd. Hierbij is eerder toegekende algemene heffingskorting (AHK) teruggevorderd, of niet (volledig) verleend, terwijl iemand hier misschien toch recht op heeft. Mogelijk zijn niet alle gegevens ingevuld of zijn gegevens door een onvolkomenheid in de software van iemands belastingadviseur niet bij de Belastingdienst aangekomen.

Herstellen van deze situatie

De Belastingdienst is in juni begonnen met het herstellen van deze situatie. Echter, omdat in veel gevallen niet alle gegevens aanwezig zijn, kan het recht op de AHK niet (volledig) worden vastgesteld.

Voorlopige aanslag

Als een verzoek niet compleet is, kan de Belastingdienst een voorlopige aanslag niet herzien. Wanneer een voorlopige aanslag niet wordt herzien, zal de eventuele AHK bij de definitieve aanslag juist berekend worden.

Herzieningsverzoek

Voor mensen die niet willen wachten op de definitieve aanslag, maar zo spoedig mogelijk een herziening van de voorlopige aanslag op het onderdeel AHK willen ontvangen, moeten uiterlijk 1 september 2012 een herzieningsverzoek indienen, waarin zijn opgenomen:

naam, adres, woonplaats, het aanslagnummer en de voor een juiste berekening van de AHK noodzakelijke elementen:

1. verzoek om in aanmerking te komen voor AHK.
2. het verzamelinkomen van de partner.
3. de door de partner verschuldigde belasting.
4. telefoonnummer.

Uitstel van betaling

Wie een nog te betalen aanslag heeft ontvangen, krijgt automatisch tot 1 september 2012 uitstel van betaling.

Stuur het verzoek om herziening uitsluitend naar het volgende adres:

Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 2522
6401 DA Heerlen

Bron: Belastingdienst

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Controleer algemene heffingskorting op voorlopige aanslag 2011

(2355x gelezen) | belastingdienst,algemene heffingskorting,voorlopige aanslag 2011,herzieningsverzoek