Nieuws

Datum: maandag 9 juli 2012

Afwaarderen (on)zakelijke lening kritischer bekeken

Het afwaarderen van (on)zakelijke leningen ligt onder vuur. De laatste tijd kijkt de Belastingdienst steeds kritischer naar deze afwaarderingen, waarbij met name de voorwaarden van de lening onder een vergrootglas worden gelegd.

Voorwaarden lening

Heeft de Belastingdienst het idee dat het om een zogeheten onzakelijke lening gaat, dan is de afwaardering niet aftrekbaar. De Belastingdienst kijkt bij het afwaarderen van een lening vooral naar de voorwaarden waaronder de lening door de aandeelhouder aan de bv, of omgekeerd, is verstrekt. "Dan heb je het over elementen als de hoogte van het rentepercentage, de verstrekte zekerheden en het aflossingsschema", aldus senior belastingadviseur Mark Grobben van de Jong & Laan.

Debiteurenrisico

"Oftewel, wat is het debiteurenrisico dat de geldgever loopt? Zijn de voorwaarden zodanig dat een onafhankelijke derde een dergelijke lening niet zou hebben verstrekt, dan is er volgens de Belastingdienst sprake van een onzakelijke lening en kun je de lening niet afwaarderen. Stel dat een lening is verstrekt tegen 4% rente en er is schriftelijk niets vastgelegd over aflossing en zekerheid, dan heb je bij afwaardering een probleem."

Discussie met Belastingdienst

Het verstrekken van een lening tussen vennootschappen of tussen een dga en een vennootschap is volgens Grobben op zich niet het probleem. "Dat kan altijd. De discussie met de fiscus ontstaat pas als de lening niet terugbetaald kan worden en de geldgever de lening wil aftrekken van de fiscale winst. Door de economische crisis gebeurt dit steeds vaker. Bedrijven komen in zwaar weer of vallen om en kunnen de lening niet meer volledig of gedeeltelijk terugbetalen."

Borgstelling

Deze discussie speelt ook als een aandeelhouder of dga borg moet staan voor een lening die de vennootschap is aangegaan bij een bank. Grobben: "Een borgstelling in privé komt gauw in beeld zodra de vennootschap relatief weinig in zekerheid kan geven. Ook hiervoor geldt dat dit vanwege de economische crisis steeds vaker gebeurt. Als de vennootschap niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen dan roept de bank de borgstelling in en ontstaat er een zogeheten regresvordering van de aandeelhouder/dga op de vennootschap. Waardeer je die af, dan is dat een aftrekpost privé tegen een tarief van maximaal 52%. Dan heb je het toch over substantiële belastingbedragen. Ook voor de borgstelling geldt dat die onder zakelijke condities moet gebeuren. Ook hier kijkt de Belastingdienst of een onafhankelijke derde een garantie zou hebben afgegeven. Is dit niet aannemelijk, dan kan de Belastingdienst de aftrekpost schrappen."

Blijf toetsen of het goed zit

Grobben adviseert om bij het verstrekken van een lening of borgstelling secuur te werk te gaan. "Een aantal elementen is van belang: leg schriftelijk alles goed vast, zorg voor zakelijke zekerheden, kom een aflossingsschema overeen en breng een rente in rekening die acceptabel is voor de Belastingdienst. Ontbreekt een of meerdere van deze elementen, zorg er dan alsnog voor dat dit wordt geregeld. Blijf toetsen of de afspraken zakelijk zijn of aangepast moeten worden. Doe je dat niet en het loopt onverhoopt mis, dan heb je wel het verlies, maar geen aftrekpost."

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Afwaarderen (on)zakelijke lening kritischer bekeken

(5519x gelezen) | belastingdienst,lening,Nieuwsbrief,afwaarderen onzakelijke lening