Nieuws

Datum: maandag 25 juni 2012

Werknemers kiest arbeidsvoorwaarden steeds vaker zelf

Steeds meer werknemers kunnen zelf hun arbeidsvoorwaarden samenstellen. Een kleine meerderheid van de Nederlandse werkgevers biedt inmiddels keuzes aan tussen bijvoorbeeld vrije dagen, extra loon, studiekosten en pensioenaanvulling.

Vergroten tevredenheid

Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden. De belangrijkste reden voor werkgevers om keuzemogelijkheden in te voeren, is het vergroten van de tevredenheid van medewerkers (77%).

Grote bedrijven

Grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers) scoren het hoogst wat betreft het aanbieden van keuzemogelijkheden (71%). Van de bedrijfstakken scoort de financiële dienstverlening het hoogst (78%).  Werknemers hebben een voorkeur voor extra vrije dagen of voor een fiets van de baas.

Betere begripsvorming

AWVN is tevreden met de onderzoeksresultaten. Volgens directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen vloeit de opkomst van keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden voort uit een langjarige trend die te typeren is als betere begripsvorming tussen werkgevers en werknemer.

Combineren werk en privéleven

Van der Steen: "Werknemers realiseren zich steeds beter dat sterke bedrijven óók in hun voordeel zijn vanwege de loonruimte en de kwalitatief goede werkgelegenheid die een sterk en winstgevend bedrijf biedt. Tegelijkertijd proberen werkgevers hun werknemers te faciliteren in bijvoorbeeld het combineren van werk en privéleven." Een ander voorbeeld van deze ontwikkeling is volgens AWVN de opkomst van het nieuwe werken.

Tijd-voor-geld-principe

Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden kennen globaal drie verschijningsvormen. De eenvoudigste is het tijd-voor-geldprincipe. In persoonlijke keuzesystemen is het mogelijk om, behalve tijd en geld, ook andere zaken tegen elkaar te ruilen.

Persoonlijk keuzebudget

In een persoonlijk keuzebudget is een arbeidsvoorwaardenpakket omgerekend naar een pot met geld. De medewerker mag zelf bepalen aan welke doelen (vrije dagen, fiets, studie, loon enz.) hij het budget besteedt. Van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven maakt 18% gebruik van een persoonlijk keuzebudget.

Bron: AWVN

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Werknemer kiest arbeidsvoorwaarden steeds vaker zelf

(2055x gelezen) | personeelsbeleid,arbeidsvoorwaarden,AWVN,keuzemogelijkheden