Nieuws

Datum: vrijdag 15 juni 2012

Afschaffing eurovignet gaat niet door

Het eurovignet voor het vrachtvervoer wordt volgend jaar toch niet afgeschaft. Dat betekent ook dat de motorrijtuigenbelasting niet omhoog gaat.

Eurovignetverdrag

Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden heffen op basis van het eurovignetverdrag een belasting voor het gebruik van de snelweg door vrachtwagens vanaf 12 ton. In het Belastingplan 2012 dat vorig jaar door het parlement is aangenomen, is de afschaffing van dit eurovignet geregeld. Uitgangspunt was afschaffing per 1 januari 2013, maar die datum was nog flexibel.

Hoge uitvoeringskosten

De landen wilden het eurovignet afschaffen vanwege de relatief hoge uitvoeringskosten en de onzekere toekomst van het Eurovignet, In Denemarken en België waren er plannen om in 2012 of 2013 over te stappen op een kilometerheffing.

Verhoging motorrijtuigenbelasting

In plaats van het eurovignet zouden binnenlandse vervoerders de opbrengst van 121 miljoen euro gaan betalen via verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's. De gemiste opbrengst van buitenlandse vrachtauto's (34 miljoen euro per jaar) was gedekt door andere maatregelen buiten de autobelastingen.

Vertraging

Inmiddels blijkt dat de plannen voor invoering van een kilometerheffing in Denemarken en België vertraging hebben opgelopen. Ook bestaan er in de vervoerssector sterke bezwaren tegen een eenzijdige uitstap vanwege de verslechtering van de internationale concurrentiepositie voor Nederlandse vervoerders.

Lastenverlichting

Nederlandse vervoerders zouden te maken krijgen met een verhoging van de motorrijtuigenbelasting, maar zij zouden daarnaast het eurovignet moeten blijven betalen in de andere eurovignetlanden. Ten slotte speelt mee dat er alleen sprake is van een lastenverlichting voor buitenlandse vervoerders, die immers niet mee hoeven te betalen aan de verhoging van de Nederlandse motorrijtuigenbelasting.

Bron: Auto & Fiscus

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Afschaffing eurovignet gaat niet door

(1817x gelezen) | motorrijtuigenbelasting,transport,eurovignet,vrachtvervoer