Nieuws

Datum: woensdag 9 mei 2012

'Slecht betaalgedrag remt groei bedrijven’

Slecht betaalgedrag en de duur van de recessie zetten een rem op de groei van bedrijven, denkt een derde van de ondernemers, zo blijkt maandag uit de European Payment Index (EPI) van Intrum Justitia.

Verslechtering liquiditeit

Vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie het komende jaar zal verslechteren. Meer dan de helft van de bedrijven heeft te kampen met een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen.

Financiële problemen

Klanten betalen vooral te laat vanwege financiële problemen, zo vermoedt 86 procent van de ondervraagde financieel directeuren. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen met opzet te laat betaald.

Debiteuren

Debiteuren betaalden in 2011 wel iets sneller dan in het voorgaande jaar. Terwijl in 2011 56 procent van de vorderingen binnen 30 dagen werd voldaan, was dit in 2010 nog 55 procent. Een derde deed er 31 tot 90 dagen over om zijn rekeningen te voldoen. In elf procent van de gevallen duurde het langer dan 90 dagen.

Overheidsinstellingen

Vooral overheidsinstellingen lieten beter betaalgedrag zien. Ook consumenten betaalden iets vlotter. In de sector business-to-business steeg de betalingsvertraging juist met een dag. Bijna de helft van de ondernemers vindt dat de overheid te weinig doet om hen te beschermen tegen de risico's van te late betaling.

Vicieuze cirkel

"Op tijd betalen kan de vicieuze cirkel doorbreken waarin we met elkaar zijn beland", legt directeur Edwin Prevoo van Intrum Justitia uit. "Ondernemers hebben te maken met klanten die hun rekeningen te laat betalen. Daardoor gaan ze zelf vaak ook weer te laat betalen. Op deze manier creëren we een impasse die slecht is voor de economie en de schatkist."

Bron: NUzakelijk 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - 'Slecht betaalgedrag remt groei bedrijven’

(35161x gelezen) | debiteurenbeheer,betaalgedrag,liquiditeit