Nieuws

Datum: donderdag 3 mei 2012

Fiscale maatregelen voor terugdringen begrotingstekort

Het is u vast niet ontgaan, het demissionaire kabinet heeft op 26 april jl. overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen. Daarin staat ook een aantal fiscale maatregelen.

Wetsvoorstel

We weten nog niet hoe de diverse maatregelen er exact uit komen te zien. Dat geldt ook voor eventuele overgangsmaatregelen. Alles moet nog uitgewerkt worden in een wetsvoorstel dat vóór 1 juni as. wordt verwacht. Als na de verkiezingen van 12 september 2012 de politieke verhoudingen anders komen te liggen, is het vervolgens de vraag in hoeverre de voorstellen in stand blijven. Wij willen u de belangrijkste voorgestelde fiscale maatregelen echter niet onthouden.

Auto en reizen

De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt geschrapt. De mogelijkheid om de bijtelling bij een auto van de zaak te voorkomen als blijkt dat er minder dan 500 privékilometers wordt gereden, komt te vervallen.

Eigen woning

Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost. Dan blijft de hypotheekrente aftrekbaar in box 1. Daarnaast moet de omvang van de financiering van de eigen woning worden teruggebracht tot maximaal de waarde van de woning. Het is nog niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'nieuwe hypotheken' en welke hypotheekvormen naast de annuïteitenhypotheek blijven kwalificeren voor renteaftrek in box 1.

Midden- en hoge inkomens sneller zwaarder belast

De tariefschrijven worden niet gecorrigeerd voor inflatie. Een loonstijging kan daardoor sneller tegen een hoger tarief belast worden. Voor werkenden met een laag inkomen gaat de inkomstenbelasting omlaag. Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast. Daarnaast gaat de heffing op excessieve vertrekbonussen  van 30% naar 75%. Vanaf wanneer er sprake is van 'hogere inkomens' is nog niet bekend.

Btw omhoog, overdrachtsbelasting omlaag

Het algemene btw-tarief gaat in oktober 2012 met 2% omhoog naar 21%. Het lage tarief blijft 6%. Het voorstel om de btw-heffing op podiumkunsten (theater etc.) onder te brengen bij het hoge tarief komt te vervallen en mogelijk worden zonnepanelen onder het lage btw-tarief gebracht. De overdrachtsbelasting voor woningen gaat definitief naar 2%.

Later AOW en pensioenen

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijdsgrens stapsgewijs verhoogd. Uiterlijk in 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en uiterlijk in 2024 67 jaar. Een overgangsregeling moet nadelige inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies in AOW-opbouw in die korte tijd te compenseren. Voor nieuw op te bouwen aanvullende pensioenen wordt de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2014 67 jaar.

Diverse overige maatregelen

  • Aardgas, kolen, rode diesel en leidingwater worden duurder
  • Het eurovignet voor vrachtwagens wordt duurder
  • De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank worden verhoogd
  • De aftrek in de vennootschapsbelasting van financieringsrente voor deelnemingen wordt aangescherpt
  • De bankenbelasting wordt verdubbeld

En verder

We kijken uit naar de uitwerking van de maatregelen die ons begrotingstekort terug moeten drin-gen. Uiteraard houden wij u van wijzigingen en nieuwe plannen op de hoogte.

 

Naar overzicht

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Fiscale maatregelen terugdringen begrotingstekort

(2483x gelezen) | fiscale maatregelen,reiskostenvergoeding,btw,aow,pensioen