Nieuws

Datum: vrijdag 4 mei 2012

Beperk risico keten- en inlenersaansprakelijkheid

Maakt u gebruik van een onderaannemer of uitzendkrachten, hou dan rekening met keten- en inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst kan u namelijk aansprakelijk stellen in het geval dat een onderaannemer, detacheringsbedrijf of uitzendbureau geen loonheffingen en omzetbelasting afdraagt.

Werk van stoffelijke aard

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het bij ketenaansprakelijkheid niet alleen om bouwbedrijven. Belangrijk bij ketenaansprakelijkheid is het begrip 'werk van stoffelijke aard'. Dit begrip kan volgens de wetgever ruim worden uitgelegd en is op vele sectoren van toepassing. Naast bouw- en schoonmaakwerkzaamheden kan dat bijvoorbeeld ook het opbouwen en afbreken van steigers zijn, het vangen van kippen of het verpakken van goederen.

Inlenerschap

Een inlener 'huurt' werknemers van een andere ondernemer. De werknemer blijft daarbij in dienst van die andere ondernemer, de inlener heeft wel het toezicht of de leiding over de werknemer.

Weet met wie u in zee gaat

Om het risico op keten- of inlenersaansprakelijkheid te beperken, kunt u een aantal dingen doen:

  • Weet met wie u in zee gaat. Stel voor aanvang van de werkzaamheden de betrouwbaarheid van de  onderaannemer of uitlener vast door onder meer zijn inschrijving van de Kamer van Koophandel te checken en vraag om een verklaring van betalingsgedrag.
  • Controleer tijdens het werk of de kopieën van geldige ID-bewijzen van werknemers van de onderaannemer aanwezig zijn en of de werknemers in Nederland mogen werken.
  • Maak gebruik van een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening van de onderaannemer waarop u een gedeelte van de factuur stort dat bestemd is voor loonheffingen. Als de onderaannemer de loonheffingen niet betaalt, stelt de Belastingdienst u niet aansprakelijk voor het bedrag dat u op de G-rekening heeft gestort. Let op. Het huidige G-rekeningensysteem wordt vanaf 1 januari 2014 vervangen door een systeem van rechtstreeks storten bij de Belastingdienst (het zogeheten depotstelsel).
  • Houd een goede administratie en urenstaten bij, zodat uit de administratie en het manurenregister de loonbelasting en premieschuld van de onderaannemer kan worden berekend.

Regisitratieplicht uitzendbureaus

Overigens moeten uitzendbureaus naar verwachting vanaf 1 juli 2012 zich verplicht als uitzendbureau in het Handelsregister registreren. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een fikse boete die begint bij 12.000 euro per werknemer. Dat geldt ook voor bedrijven die bij niet-geregistreerde uitzendbureaus personeel inhuren. De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbureaus om fraude en malafide praktijken tegen te gaan. 

Naar overzicht

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Leonie Pongers

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Beperk risico keten- en inlenersaansprakelijkheid

(2768x gelezen) | inhuren personeel,keten- en inlenersaansprakelijkheid,inlenerschap