Nieuws

Datum: donderdag 10 mei 2012

Automatische vervaldatum voor subsidies

Vanaf 1 juli 2012 kennen subsidies een automatische vervaldatum van 5 jaar, met uitzondering van subsidies die al lopen.

Voor de vervaldatum

Een langere termijn dan 5 jaar blijft echter mogelijk, als het maar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Bij een bestaande subsidieregeling moet dat vóór de vervaldatum, bij een nieuwe vóórdat deze wordt ingevoerd. Ook een nieuwe regeling die 'in belangrijke mate overeenkomt' met een vervallen regeling, moet eerst door de Tweede Kamer.

Beter inzicht geven

Deze verplichte einddatum voor subsidies moet de Tweede Kamer beter inzicht geven in welke middelen wanneer vrij vallen. Hoewel de uitvoeringslasten hierdoor stijgen, blijft dit naar verwachting zeer beperkt omdat naar schatting 80% van de subsidieregelingen al een einddatum heeft.

Ingangsdatum

De regeling gaat in op 1 juli 2012, maar geldt niet voor subsidies die vóór die datum al liepen en vóór 1 juli 2014 eindigen. Regelingen die op of na 1 juli 2014 eindigen, of geen einddatum hebben, krijgen vóór 1 juli 2014 een vervaldatum die niet later ligt dan 1 juli 2017.

Afwijken

Hier kan in beide gevallen van worden afgeweken als een ontwerpregeling met een langere geldingsduur aan de Tweede Kamer is overlegd.

Bron: De Zaak

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Automatische vervaldatum voor subsidies

(1669x gelezen) | subsidies,vervaldatum