Nieuws

Datum: woensdag 23 mei 2012

Aantal zzp’ers neemt sterk toe

De afgelopen tien jaar is het aantal zelfstandigen met ruim 200.000 toegenomen. Deze groei is geheel op het conto te schrijven van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijna 1,1 miljoen zelfstandigen

Het aantal zzp'ers groeide naar 728.000 personen in 2011, terwijl het aantal zelfstandigen met personeel stabiel bleef op ongeveer 350.000. Het totale aantal zelfstandigen in de beroepsbevolking tot 65 jaar nam in de periode 2002-2011 toe van 867.000 naar bijna 1,1 miljoen personen. Ook onder werkzame 65-plussers nam het aantal zelfstandigen toe: van 28.000 personen in 2002 naar 47.000 in 2011.

Commerciële dienstverlening

Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van 214.000 in 2002 naar 302.000 in 2010. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke dienstverlening. In de nijverheid (hoofdzakelijk bouw en industrie) groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel, terwijl het aantal werknemers afnam.

Zelfstandigen zonder personeel

Het aantal zelfstandigen zonder personeel liep op van 84.000 in 2002 naar 124.000 in 2010, maar het aantal werknemers daalde in dezelfde periode van ruim 1,4 miljoen naar ruim 1,2 miljoen. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van een afname in het aantal zelfstandigen.
Meer hoogopgeleide zelfstandigen

Meer hoogopgeleide zelfstandigen

De toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel deed zich vooral voor in de hogere leeftijdsklassen en bij de hoogopgeleiden. Bij de laatste groep nam het aantal zelfstandigen zonder personeel toe van 163.000 in 2002 naar 293.000 in 2011. Dat is bijna twee derde van de totale toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Bron: CBS

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Aantal zzp’ers neemt sterk toe

(2281x gelezen) | zzp'er,personeel,zelfstandigen